Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

How to Choose the Right Task Management Software

Publicerad By Team AdaptiveWork

bästa programvaran för uppgiftshantering är den som bäst passar ditt företags processer och mål. Det betyder att det kanske inte är samma sak för alla företag, men det finns några grundläggande kriterier som de flesta företag kan använda när de handlar.

Bästa programvaran för uppgiftshantering

När du väljer rätt verktyg för ditt företag är det viktigt att ta hänsyn till den funktionalitet och de slutresultat du vill ha. För att göra det lättare att välja ett program för uppgiftshantering har vi sammanställt den här guiden med de viktigaste sakerna att tänka på när det är dags att fatta ett beslut.

7 Överväganden för att välja programvara för uppgiftshantering

1. Samarbetar den på samma sätt som du?

En av de mest användbara och eftertraktade funktionerna i en programvara för uppgiftshantering är dess samarbetsmöjligheter. Det verktyg du väljer bör vara ett verktyg som hjälper ditt team att komma överens. När du väljer ett verktyg bör du tänka på hur ditt team gillar att kommunicera och kunna översätta den kommunikationsstilen till programvaruföretagen när du diskuterar deras produktfunktioner.

2. Hur kommer det att hjälpa till med projektplaneringen?

Leta efter en programvara för uppgiftshantering som erbjuder uppdateringar av projekt i realtid. På så sätt kan du försäkra dig om att allt är på rätt spår och att inga "bollar" tappas på vägen. De mest effektiva verktygen för samarbetshantering gör det möjligt att schemalägga och tilldela uppgifter och ge dig uppdateringar om hur de har slutförts under hela projektets livscykel.

3. Har den en ren visuell layout?

Grupper kan vara motståndare till nya verktyg och program, särskilt om det finns en inlärningskurva. Håll utkik efter projektledningsverktyg som är användarvänliga för att undanröja hinder för gruppmedlemmar att komma in i projektet.

Leta efter ett program som använder en instrumentpanel med visuella tavlor för att hjälpa till att separera projekt. Dessa gränssnitt tenderar att vara lite mindre skrämmande än stora Excel-kalkylblad och/eller e-postmeddelanden som kommer från alla håll och kanter, vilket gör att teammedlemmarna är mer benägna att anpassa sig till dem.

4. Hur kan det användas för att strukturera ditt projekt?

De mest effektiva projekten har en struktur - och det gör även bästa programvaran för uppgiftshantering. Sök efter ett program som gör det möjligt att strukturera dina projekt i faser (med deluppgifter), men som ger utrymme för flexibilitet. Varje projekt är unikt, och det är oundvikligt att det uppstår problem, så välj en programvara för projekthantering som är lika smidig som ditt team.

5. Hur väl integreras det med dina andra verktyg?

Ditt företag har redan verktyg som det älskar. När du diskuterar en ny övergripande programvara är det en bra idé att se hur den fungerar tillsammans med dina befintliga program. För att ta reda på detta räcker det oftast med några frågor från programvarans säljare. Missa inte det här steget, annars måste du ta bort de saker som redan fungerar i ditt företag.

6. Hur är delbarheten?

Projektledning är en mycket samarbetsinriktad verksamhet som kräver kommunikation mellan olika team och företag. När du väljer ett program för projekthantering är det viktigt att välja något som gör det möjligt att kommunicera och dela med teammedlemmar, kunder och andra relevanta intressenter.

7. Erbjuder programvaran för uppgiftshantering en demo?

Ett av de bästa sätten att avgöra om en programvara för projekthantering passar ditt företag eller inte är att prova den. Om ett system är värt något har det i allmänhet en gratis demo som bevisar det. Prova några olika system. Lyssna sedan på teamets tankar om varje enskild fråga. Om du fattar beslutet tillsammans med ditt team kommer övergången till den nya programvaran att bli enklare och smidigare.

Sista tankar om bästa programvaran för uppgiftshantering

Den återspeglar ditt företags behov. En bra början är att fundera på vilka dessa är så att du kan diskutera dem med säljare från olika programvaruföretag. Om du vet vad du vill ha i förväg kan du lättare gallra bland de många program som du inte vill ha.

Om du vill prova ett flexibelt uppgiftshanteringssystem som ger resultat kan du anmäla dig till för en gratis provperiod med Planview AdaptiveWork Go.

Relaterade inlägg

Skrivet av Team AdaptiveWork