Professional Services Automation

Planviews automatiseringslösning för professionella tjänster gör det möjligt för tjänsteföretag att optimera användningen och förbättra synligheten, vilket gör uppdrag mer förutsägbara och lönsamma.

Gör 2023 till ett år av lönsam service

TSIA genomförde nyligen en undersökning om den ekonomiska stämningen bland våra medlemmar inom B2B-teknikområdet för att fråga dem om deras syn på ekonomin i 2023. Den goda nyheten är att 73% av de tillfrågade hade positiva förväntningar på företagets intäkter och uppgav att de förväntar sig en tillväxt under 2023. Den mindre goda nyheten är att 49%...

IBM: Effektivitet och intäkter genom omvandling av tjänster

Cloud & Cognitive Services (C&CS) är en division inom IBM som samlar IBM:s mjukvaruplattformar och lösningar för att möjliggöra hybridmolntjänster som hjälper kunderna att förutse, automatisera, säkra och modernisera sin verksamhet. Ur ett verksamhetsperspektiv hjälper C&CS IBM:s tjänsteverksamhet att modernisera, förenkla, automatisera och påskynda offerter till kontanter (Q2C). Men en av de...

5 Viktiga slutsatser från TSIA: Interaktion

När leverantörerna av tekniska lösningar nu kommer ut ur de senaste årens oöverträffade volatilitet frågar sig tjänsteleverantörerna vilka de viktigaste funktionerna är som de måste behärska? Hur ska dagens svåraste frågor tas upp och hanteras? Vilka är branschens viktigaste affärsutmaningar? På vilket sätt har kundernas förväntningar förändrats och ökat?...

Förvaltade tjänster kontra professionella tjänster: Explained

För tjänsteleverantörer finns det idag många diskussioner som handlar om skillnaderna mellan managed services och professionella tjänster, och om vilken av dem som passar bäst för din organisation. I den här bloggen definierar vi följande: Vi definierar följande: Viktiga skillnader mellan hanterade tjänster och professionella tjänster Likheter och utmaningar för båda tjänsterna och vad det innebär att...

Quote-to-Cash vs CPQ: Förklarat

Ett tjänsteföretags process från offert till kontant betalning representerar dess förmåga att omvandla försäljningsmöjligheter till betalande och lönsamma kunder. För att kunna implementera rätt lösning för offerter till kontanter måste tjänsteföretag jämföra offerter till kontanter med cpq för att avgöra vilket verktyg som passar bäst för deras behov. En tillförlitlig process för att få fram ett anbud till kontanter är avgörande för att ett företag ska lyckas med sin verksamhet. Men...