Transformation

As companies strive to differentiate and disrupt their markets, there’s a surge in digitalization and transformation initiatives. Unfortunately, many of these initiatives fail to achieve their intended outcomes. Learn more about how to survive and thrive in the digital age.

AI har tagit styrelserummet med storm. Här är vad du måste veta.

Koncernledningen måste identifiera, anta och uttrycka en strategisk inställning till AI-paradigmet som vi alla har gått in i, och tillhandahålla en plan för hur deras organisationer ska konkurrera och blomstra i det. Detta inlägg av Dr. Pallab Chatterjee belyser de viktigaste komponenterna i en AI-strategi för VD:ar.