Transformation

As companies strive to differentiate and disrupt their markets, there’s a surge in digitalization and transformation initiatives. Unfortunately, many of these initiatives fail to achieve their intended outcomes. Learn more about how to survive and thrive in the digital age.

3 Saker som organisationer kan göra för att skapa en transformationsetikett

Det råder ingen tvekan om att de senaste åren har haft en omtumlande effekt på företag över hela världen. Ekonomiska stimulansåtgärder, en global pandemi, globala spänningar och geopolitiska frågor, samhällelig oro - alla dessa händelser har förändrat hur organisationer tar ut sina produkter, varor och tjänster på marknaden. Många företag har reagerat på denna era av intensivt...

3 Typer av företagsomvandling för att överleva snabba förändringar

Hur kan företag förbli relevanta, förbereda sig för framtida förändringar och överleva i vår snabbt föränderliga värld? Genom omvandling.  Om du förstår de tre olika typerna av företagsomvandling kan du lättare välja rätt omvandling för din organisation. Även om företagsomvandlingen är komplex, är inte dess inverkan det: Forskning från McKinsey visar tydligt att ju fler omvandlingsåtgärder ett företag har, desto...

Den digitala omvandlingen inom bankväsendet Case Study Roundup

I takt med att världen blir alltmer digital förväntar sig kunder i alla branscher digital hjälp och support i rätt tid. Som framgår av denna fallstudie om digital omvandling inom bankväsendet har alla företag - inklusive banker - tvingats förändras och utvecklas i takt med tiden. Den digitala omvandlingen är inte så mycket valfri som den är...

When it Comes to Transformation, It’s OK to Break the Rules

Digital transformations often start with some common rules of thumb: “Start small.” “Lift and shift workloads to the Cloud.” “Create a proof of concept for your Agile initiatives, and then scale.” But in one of my favorite talks from DOES Europe 2022, Pieter Jordaan, CTO at TUI Group, describes how they accelerated their digital transformation...

The 7 Dimensions of a Project-to-Product Transformation

Our recently published Project to Product Maturity Assessment gives organizations a framework to assess the progress of this massive undertaking. By answering seven easy multiple-choice questions, they find out where they are in their journey and get recommendations on how to advance.  As we started collecting responses, we realized how lucky we are to have...