Hantering av värdeströmmar

Värdeflödeshantering (VSM) i programvaruleveranserna är en kritisk metod för att lyckas i dagens digitala landskap. Den systematiska metoden för att mäta och förbättra flödet hjälper organisationer att förkorta tiden till marknaden, öka genomströmningen och förbättra produktkvaliteten. Denna bloggkategori för VSM ger pedagogiska insikter, bästa praxis och råd från Planview och branschexperter om hur du kan ta itu med de begränsningar eller problem som du möter i livscykeln för leverans av mjukvara för att uppnå bättre affärsresultat.

Att navigera i övergången från projekt till produkt: En karta för framgång 

Även om paradigmskiftet från projekt till produkt ger löften om kortare time-to-market och ökad smidighet, innebär det också hinder. McKinsey konstaterar att initiativ ofta förlorar cirka 42 procent av sitt beräknade värde när de går in i senare skeden. Lär dig hur du navigerar i denna omvandling och maximerar dess fördelar med denna omfattande färdplan för affärs- och teknikledare.

Att välja rätt väg: Bygga eller köpa programvara för integration av värdeflöden

Organisationer står ofta inför ett avgörande beslut när de investerar i en lösning för integration av värdeflöden: ska de bygga en anpassad lösning för integration av värdeflöden internt eller investera i en färdigbyggd lösning? Utforska detaljerna i denna beslutsprocess, utvärdera fördelarna och nackdelarna med varje alternativ och förstå de scenarier där det är mest fördelaktigt att investera i en färdig kommersiell lösning.