Hantering av värdeströmmar

Värdeflödeshantering (VSM) i programvaruleveranserna är en kritisk metod för att lyckas i dagens digitala landskap. Den systematiska metoden för att mäta och förbättra flödet hjälper organisationer att förkorta tiden till marknaden, öka genomströmningen och förbättra produktkvaliteten. Denna bloggkategori för VSM ger pedagogiska insikter, bästa praxis och råd från Planview och branschexperter om hur du kan ta itu med de begränsningar eller problem som du möter i livscykeln för leverans av mjukvara för att uppnå bättre affärsresultat.

Den saknade pusselbiten: Hur man kopplar planering till leverans

Det här blogginlägget handlar om hur man på ett effektivt sätt omvandlar strategier till handling och lyfter fram Value Stream Management (VSM) som en viktig metod för att effektivisera arbetet från idé till leverans och se till att strategierna genomförs på ett effektivt sätt.