Innovation Management

Disruption is all around but today's innovative organizations leverage the power of the crowd to set themselves apart. The innovation management blog dives into topics like employee engagement, crowdsourcing, and how to get those concepts from idea to the market. Get insights related to concept development, creating winning challenges, and best practices for engaging your audience to enable your organization to crowdsource breakthrough ideas from the employees, partners, and customers that know their business best. Discover how to prioritize and track all ideas in your pipeline, from original conception to delivery -- in new products and services, improved processes, and enhanced customer experience. You will also find real-world stories, industry research, and more.

Vad lärde oss pandemin om utveckling av nya produkter?

I det här inlägget hittar du frågor och svar från ett otroligt lägligt och informativt webbseminarium som gav viktiga bästa metoder för utveckling av nya produkter baserat på lärdomar från pandemin. Den information som samlas in i dessa Q&As kommer att vara värdefull för alla som vill klargöra det verkliga behovet av mer anpassningsbara produkter...

Att leda med kontakt: Reflektioner om modernt ledarskap

Om det är något vi gemensamt har lärt oss under de senaste två åren är det att det krävs ansträngning för att hålla kontakten. Att träffa nya människor, skapa relationer, bygga upp förtroende, samarbeta - allt detta är möjligt i en hybrid-/fjärrmiljö, men det kräver en medveten och konsekvent insats. På Planview är vi mycket engagerade i att hjälpa företag att hålla kontakten....

En dag i livet för en mjukvaruingenjör på Planview

För att kunna spela ett instrument måste du kunna läsa noter. När du reser till ett annat land måste du öva och lära dig det vanliga språket i det land du besöker. På samma sätt måste du ha omfattande kunskaper i programmeringsspråk för att bli programvaruingenjör. Roni Lev, en...

3 Åtgärder för att göra din mångfaldsorganisation mer inkluderande

Mångfald och inkludering har under de senaste 12 månaderna blivit ett viktigt ämne för organisationer av alla storlekar. Även om Black Lives Matter-rörelsen och de efterföljande samtalen, debatterna och argumenten inte startade diskussionen har de belyst vikten av mångfald och inkludering på global nivå - vilket har lett till att många organisationer inser var...

Vad är innovationsstrategi?

An innovation strategy is a common innovation mission and a detailed plan that aims to create new value, for which customers are willing to pay. It includes a set of policies or behaviors geared toward achieving future organizational growth. The most innovative businesses understand that big, new ideas don’t just happen. Instead, innovations arise out...