Nicola McCoy
Inlägg av

Nicola McCoy

Ledande konsult

Nicola McCoy har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta inom informationssäkerhet, storskalig arkitektur, global teknik och programvara för företag. Hon har djupgående erfarenhet av att hjälpa organisationer att förstå operativ uthållighet, informationssäkerhet och hur man hanterar risker inom ett anknutet företag samtidigt som man kommunicerar det nuvarande riskläget till berörda parter på företagsledningsnivå. Nicola hjälper många av våra kunder med att implementera lösningar som stöder registrering, rapportering och riskanalysering inom hela företaget. Innan Nicola började arbeta för Planview var hon en central medarbetare inom global IT-säkerhet och globala IT-funktioner hos PricewaterhouseCoopers. Hon fungerade som en ledande aktör inom policyer, strategier och standarder kring informationssäkerhet.