3 Key Risks for IoMT Product Development

Det som tidigare verkade omöjligt är nu möjligt för vårdgivare. Internet of Medical Things (IoMT), som drivs av den allt snabbare tekniken, skapar ett ständigt växande nätverk av medicinska apparater och tillämpningar som förändrar patientvården och avsevärt minskar belastningen på sjukvårdssystemen. IoMT omfattar smarta enheter som ger data i realtid, plats och medicinsk övervakning....

PI-planering i Agile: öka effektiviteten med flödesmätningar

PI-planering inom Agile sker ofta kvartalsvis och samlar tvärvetenskapliga team för att fastställa produktleveransens kadens. När du skalar upp smidigheten till hela organisationen är det viktigt att ha en övergripande rutin för att hålla teamen synkroniserade. I Scaled Agile Framework® (SAFe®) delas tiden in i programökningar (PIs) för att ge struktur samtidigt som man behåller...