7 Reasons to Cut Tech Bloat

Learn how untangling your tech stack can lead to more wins with greater speed without tripping up your strategy.

Tre nyckelelement för att uppnå excellens inom strategisk portföljförvaltning

Att välja den bästa lösningen för strategisk portföljhantering (SPM) för ditt företag kan vara svårt, men det är ett ämne som ligger i framkant för många företagsledare. I en undersökning utförd av Economist Impact, på uppdrag av Planview, anser 86% av cheferna att deras organisation behöver förbättra ansvarstagandet i strategiimplementeringen. Enligt Gartner är det dock "endast 13% av ...

Ska du bygga eller köpa din generativa AI-lösning?

Mer än ett år efter lanseringen av ChatGPT introducerar företag försiktigt stora språkmodelldrivna applikationer för en mängd en gång mirakulösa uppgifter. Utforska för- och nackdelar på båda sidor av argumentet bygga kontra köpa, plus vanliga användningsfall för att stödja dina GenAI-ambitioner.