Strategisk planering

Operationalisera strategiska planer - från utformning till genomförande i hela organisationen.

Ensure Your Enterprise Executes and Delivers Work Efficiently

Best-in-class companies align their efforts so everyone is moving in the same direction – a direction towards the desired business outcomes.   They ensure that their goals and initiatives are aligned with their high-level strategy, from top leadership all the way down to the teams that deliver the work.   The C-suite has a holistic view across...

Digitala omvandlingar är avgörande för att optimera innovationsvärdet

Att snabbt kunna leverera innovationer med högt värde är en avgörande skillnad som kan gynna eller missgynna företag. Enligt en rapport från Boston Consulting Group överträffar företag som prioriterar innovation - att vara först på marknaden med nya och relevanta idéer - MSCI World Index med 3,3 procentenheter per år när det gäller aktieägarnas avkastning.  Teknikutvecklingen går framåt och störningar blir en allt större del av...

AI har tagit styrelserummet med storm. Här är vad du måste veta.

Koncernledningen måste identifiera, anta och uttrycka en strategisk inställning till AI-paradigmet som vi alla har gått in i, och tillhandahålla en plan för hur deras organisationer ska konkurrera och blomstra i det. Detta inlägg av Dr. Pallab Chatterjee belyser de viktigaste komponenterna i en AI-strategi för VD:ar.