Hantering av utbud med Lean

Lean Portfolio Management (LPM) är ett modernt tillvägagångssätt som gör det möjligt för företag att leverera produkter och lösningar snabbare, förbättra affärsresultaten och stödja företagets strategiska mål. Genom att planerings- och finansieringsprocesserna omorganiseras så att de blir mer inkrementella och kontinuerliga, gör Lean Portfolio Management det möjligt för organisationer att uppnå smidighet genom att planera, finansiera och leverera produkter och lösningar snabbare, förbättra affärsresultaten och stödja strategiska mål.

Vad är Lean Transformation och varför är det viktigt?

What is Lean Transformation? Lean transformation is a term used to describe the strategic, tactical, and operational improvements that organizations undergo in order to create more value for their customers. These improvements represent a fundamental, collective shift in business mentalities away from traditional business practices toward a more value-driven, streamlined approach. There is no single...

Hur du identifierar dina värdeflöden: 6 Strategier för att komma igång

Att gå från att organisera arbetet kring produkter till att orientera sig kring värde spelar en viktig roll för att skala upp Agile i hela organisationen. Men det kan också vara förvirrande: vad är egentligen ett värdeflöde och hur identifierar du värdeflödena i din verksamhet? Vår senaste e-bok, Hur man identifierar sitt värde...

Operativa och utvecklingsmässiga värdeflöden: Vad är skillnaden?

För många organisationer får Agile fotfäste i en liten grupp team som tydligt visar på dess potential. Ledarna är glada över resultaten och börjar fokusera på att skala upp Agile - men upptäcker snart att det kräver några grundläggande förändringar. En av de viktigaste komponenterna i Agile i stor skala är att ändra sättet som arbetet utförs på...

Agil omvandling: Cprime och Planview samarbetar för att hjälpa kunderna att bli mer framgångsrika inom agil transformation

Many organizations are racing to become Agile. Research indicates that Agile transformation can have a powerful impact a company’s bottom line. The benefits are clear – companies are experiencing better collaboration, heightened productivity, and improved decision making. However, Agile transformation does not happen overnight. It takes planning, coordination, collaboration, training, and know how – at...