Enterprise Agile Planning

Enterprise Agile Planning är en skalbar plattform för Lean Portfolio Management, Agile Program Management och Agile Delivery på företagsnivå som stöder organisationer från strategi till leverans, oavsett var de befinner sig på sin omvandlingsresa. Planera och finansiera både Lean-Agile- och traditionella portföljer i en enda plattform för strategiskt anpassade, resultatstyrda planer. Enterprise Agile Planning-lösningen ger organisationer möjlighet att leverera det värde som är viktigast samtidigt som de förändras på deras villkor och enligt deras tidsplan.

De fyra integrationstyperna för programvaruleverans: för- och nackdelar 

If you’re looking to improve efficiency in your software delivery organization, a good first step is to integrate your toolchain and automate workflows.   The software delivery life cycle is complex and involves many specialists who each require specialized tools. Integration allows information to flow seamlessly from tool to tool, knitting your software delivery toolchain into...

Den digitala omvandlingen inom bankväsendet Case Study Roundup

I takt med att världen blir alltmer digital förväntar sig kunder i alla branscher digital hjälp och support i rätt tid. Som framgår av denna fallstudie om digital omvandling inom bankväsendet har alla företag - inklusive banker - tvingats förändras och utvecklas i takt med tiden. Den digitala omvandlingen är inte så mycket valfri som den är...

Story Points and Flow Metrics: What’s the Difference?

Ron Jeffries, who helped coin the concept of story points back in the 2000s, said recently that he “deplore[s] their misuse.” In the early days of story points, developers “really only used the points to decide how much work to take into an iteration,” says Jeffries. But some organizations expanded their use, using story points...

OKRs Examples for Software Companies

Introduction Objective and Key Results (OKRs) were first implemented by Andy Grove at Intel in the 1970s. John Doerr, who had worked at Intel, brought OKRs to Google in 1999, where they helped fuel massive growth and raise employee morale. Since then, OKRs have become the choice goal-setting method for digital natives and traditional businesses...

6 Utmaningar för agil omvandling för ledare efter en pandemi

På vissa sätt har de senaste åren känts som en evighet - på andra sätt känns det som om vi precis ringde in 2020 fulla av förväntan och hopp. En sak har blivit tydlig för organisationer i denna pandemiska era - förändring är svårt, och om du inte har en omvandlingsplan är det mer sannolikt att du...