Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Artificiell intelligens, Hantering av värdeströmmar

Framtiden för värdeflödeshantering: Utnyttja kraften i generativ AI

Upptäck hur generativ AI och VSM kan lyfta din organisation och skapa större affärsnytta

Publicerad Av Michelle Wong
Framtiden för värdeflödeshantering: Utnyttja kraften i generativ AI

I dagens komplexa programvaruleveranslandskap är det inte bara viktigt att uppnå end-to-end-visibilitet över värdeflödet - det är bråttom. Det är nyckeln till att identifiera flaskhalsar som bromsar utvecklingen och dränerar budgeten.

Lösningar för värdeflödeshantering (VSM) belyser dessa friktionspunkter och gör det möjligt för ledare att identifiera områden som behöver förbättras och snabbt vidta korrigerande åtgärder. Den avancerade mjukvarutekniken integrerar verktyg för utveckling och leverans av mjukvara och ger ledare möjlighet att i realtid övervaka sina värdeflöden genom en intuitiv analyspanel.

Många framåtblickande företag anammar VSM för att få en konkurrensfördel, påskynda innovation och undvika kostsam överrekrytering. Med tanke på de stora investeringarna i mjukvaruutveckling och dess inneboende värdepotential är en verksamhet utan insyn i utvecklingslivscykler i stor skala jämförbar med att driva ett företag utan ordentlig finansiell tillsyn.

I en tid där mjukvara driver kundupplevelser krävs digital transformation för att överleva i dagens affärslandskap och leverera större värde. VSM framstår som en oumbärlig tillgång. Det är inte bara ett val, det är en nödvändighet för att lyckas navigera i den komplexa värld som mjukvaruutveckling utgör. Med integrationen av generativ AI (genAI) tas VSM till nästa nivå, vilket förstärker dess inflytande på affärsvärde och resultat.

Maximering av värdeskapande: Fördelarna med GenAI-driven VSM

Det kommer alltid att vara svårt att få programvaran klar i tid och att få en betydande inverkan på verksamheten om man inte maximerar värdet av varje steg i programvaruutvecklingsprocessen.

Före genAI krävde tolkningen av VSM-data och utvinningen av insikter manuellt arbete eller var beroende av erfarna högre chefer för att ge meningsfull vägledning. Tyvärr är det få som är VSM-experter, och optimeringscykler kan ta lång tid när tillgången till ledarskap är sporadisk. När en organisation är nybörjare på VSM kan det dessutom vara svårt att skala upp användningen.

Planviews genAI-assistent, Planview Copilot, förbättrar VSM:s kapacitet genom att sömlöst integreras med traditionella applikationer. Den analyserar automatiskt värdeflödesdata i realtid och fungerar som en virtuell ämnesexpert som ger snabb vägledning och insikter. Användarna kan föra en dialog med data och ställa frågor som t.ex:

  • "Vad är min största flaskhals?"
  • "Vilka är de mest kritiska beroendena för detta arbetsflöde?"
  • "Vilket team överträffar de andra och varför?"

En viktig fördel med att kombinera genAI med VSM är att det demokratiserar bidraget av idéer för organisatorisk förbättring. Vanligtvis är endast ett fåtal personer involverade i utvecklingen, och ännu färre är experter på att optimera processen. Copilot fungerar som en kunnig rådgivare som överbryggar klyftan mellan olika team och ledare för att erbjuda datadriven vägledning och delade bästa praxis.

Copilot ger inte bara rekommendationer utan kan även utföra uppgifter åt användaren, t.ex. omfördelning eller omplanering av uppgifter. Det förbättrar synligheten för högre chefer över organisatoriska lager och datakällor, vilket hjälper till att anpassa teamen efter strategiska prioriteringar.

På en mer taktisk nivå kan chefer och teamledare som vill ha detaljerad information gå direkt till uppgifterna och ställa specifika frågor. Teamledare som behöver råd på högre nivå kan använda Copilot för att tolka data och ge välgrundade rekommendationer. Detta tillvägagångssätt minskar avsevärt hindren för att införa VSM, vilket ger utvecklare, utvecklingschefer och högre företagsledare möjlighet att göra sina jobb bättre och optimera utvecklingslivscyklerna.

För en djupare förståelse av hur generativ AI och VSM kan lyfta din organisation och skapa större affärsvärde, titta på vårt on-demand webbinarium med Planviews GVP, Product Management, Alan Manuel, och gästtalare, Forresters chefsanalytiker, Christopher Condo.

Relaterade inlägg

Skrivet av Michelle Wong

Michelle Wong är innehållsstrateg för Planviews lösningar för värdeflödeshantering och integration av verktygskedjor för programvaruleveranser. Hennes innehåll fokuserar på digital transformation, inklusive Project to Product, Flow Framework, DevOps, Agile och SAFe.