Mik Kersten
Inlägg av

Mik Kersten

Mik Kersten började sin karriär som forskare på Xerox PARC där han skapade den första aspektorienterade utvecklingsmiljön. Han var sedan pionjär i integrationen av utvecklingsverktyg med Agile och DevOps som en del av sin doktorsexamen i datavetenskap vid University of British Columbia. Mik grundade Tasktop utifrån den forskningen och har skrivit över en miljon rader öppen källkod som fortfarande används idag, och han har tagit sju framgångsrika produkter med öppen källkod och kommersiella produkter till marknaden. Miks erfarenheter av att arbeta med några av de största digitala omvandlingarna i världen har fått honom att identifiera den kritiska bristen på kontakt mellan företagsledare och tekniker. Sedan dess har Mik arbetat med att skapa nya verktyg och ett nytt ramverk - Flow Framework™ - för att koppla samman nätverk för värdeskapande av programvara och möjliggöra övergången från projekt till produkt. Mik bor med sin familj i Vancouver, Kanada, och reser världen över för att dela med sig av sin vision om att förändra hur programvara byggs. Han är författare till Project To Product, en bok som hjälper IT-organisationer att överleva och blomstra i programvarans tidsålder.

The Unicorn Project Review: Finding Flow with the Five Ideals 

A year ago Gene Kim and I were sitting at a bar in Detroit, discussing the Gemba Walk that we were invited to by Chris O’Malley, the CEO of Compuware. That conversation quickly turned to a problem that Gene had with the current state of The Unicorn Project. The characters were there, the plot was...

Reflections from a Year of Project to Product

Today marks one year since Project to Product was published. The book details my journey from empathizing with the frustrations of developers trying to deliver value to customers, to empathizing with the frustrations of entire organizations dealing with the onslaught of digital disruption. Helping developers was fairly straightforward, as that could be done with tools...

Measuring What Matters in Software Delivery: The Planview Viz Story

Scientific and technological revolutions have been catalyzed by breakthroughs in measurement.  From Galileo’s telescope to tunneling electron microscopes, innovations in how we measure the world have been at the core of paradigm shifts. Measurements of the exchange of value and risk have produced the financial system that defines the world economy. With the underpinnings of...

What Software Needs to Learn from Physical Product Delivery

In the Age of Mass Production, which began at the turn of the 20th century, we witnessed engineering organizations master complex product delivery.  Since that time, product complexity has continued to grow, fueled recently by an ever-growing number of electronic and software components. For example, in the 2000s, approximately 40 percent of a car’s cost...

Why we need a shared understanding of technical debt

Helping business leaders and technologists to speak the same language is a key purpose of Project to Product and the goal of the Flow Framework™. After all, both IT leaders and business executives share the same objective; to bring more value to the internal and external customers that we serve. Given the massive investment that organizations are making...