Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Artificiell intelligens, Transformation, Vision och trender

Vår AI-strategi (och en plan för din)

Framtiden är AI-smidd. Är du redo att driva ditt företag framåt?

Publicerad By Dr. Richard Sonnenblick
Vår AI-strategi (och en plan för din)

Från årtionden av gradvis utveckling till dagens genombrott har AI förvandlats från en futuristisk idé till ett grundläggande affärsverktyg. För företag som befinner sig i detta ögonblick är frågan inte längre "om" utan "hur" de ska integrera AI i sina strategier. 

I det här inlägget fördjupar vi oss i Planviews AI-resa och visar hur AI inte bara är ett verktyg, utan en allierad som förändrar spelplanen. Dessutom beskriver vi en färdplan för hur din organisation kan skapa sin egen AI-strategi och ligga steget före sina kollegor. 

Data: En grund för insikter 

Värdet av data kan inte överskattas. På Planview har konvergensen mellan miljontals användare hos många tusen kunder resulterat i en kolossal datareserv. I denna skattkista finns mönster, praxis och fallgropar - det är den första pelaren i vår AI-strategi. För att få ut dessa insikter krävs mer än bara datainsamling - det krävs skicklig utvinning. 

Att bemästra datadansen 

För att få Planviews data att dansa gick vi över till en datanätarkitektur tidigare i år. Det här är inte bara ett system - det är en revolution för hur data struktureras och delas inom en organisation. Det optimerar inte bara katalogisering, styrning och spridning av data, utan säkerställer också att datatillgängligheten effektiviseras och skyddas. Genom att demokratisera data ger vi olika delar av vår organisation - från datavetenskaplig forskning till plattformstillämpningar och våra kunder som utnyttjar sina egna datainsikter - möjlighet att utnyttja dess verkliga potential. 

Skörda frukterna av klassisk AI/ML 

Även om de moderna generativa AI-modellerna är bländande, är det bestående värdet av klassisk AI och ML bestående. På Planview är dessa verktyg en viktig del av vår strategi och ger våra kunder handlingsinriktade insikter, prognosförmåga och förebyggande problemlösningsmekanismer.  

Det förflutna, nuet och framtiden sammanstrålar och ger en panoramavy över insikter och alternativ. 

Samtal med generativ AI 

Efter att klassisk AI har lagt grunden, lyfter generativ AI konversationen. På Planview driver språkmodeller vår Planview Copilot, som översätter invecklade datainsikter till lättförståeliga, handlingsbara berättelser. Men vi stannar inte där. 

Genom att finjustera dessa modeller med vår strategiska expertis, som vi samlat på oss genom tusentals kunduppdrag och som backas upp av branschledande ramverk som värdeflödeshantering, gör vi dem till coacher som kan förena teori med verkligheten i era nuvarande initiativ.

Vad blev resultatet? Skräddarsydda insikter som gör Planview-plattformen unik. 

Din AI-planering väntar på dig 

Här ligger din målarduk. Fundera över era unika egenskaper och måla upp en bild av hur AI kan förstärka dem. Se följande som dina målarpenslar: 

  • Identifiera och utnyttja dina datakällor 
  • Kodifiera din institutionella visdom 
  • Hur du ska utföra den utmanande uppgiften att låsa upp dina datas latenta värde 

Kommer din konkurrensfördel att ligga i en datakälla som bara ditt företag har, eller i en metod för att omvandla dessa data till insikter snabbare än dina konkurrenter? Genom att identifiera era särskiljande faktorer kan ni utveckla en AI-strategi som är unikt anpassad till era styrkor.   

Fördjupning på djupet: Punkter att fundera över 

För att verkligen maximera AI:s potential finns det ytterligare några viktiga utmaningar att ta itu med: 

Hur ska ni hitta balansen mellan att utveckla interna och kundinriktade AI-lösningar? Den ena förbättrar den översta raden i ditt bokslut, medan den andra dramatiskt kan påverka såväl intäkter som kostnader för verksamheten. Team som kan hantera dessa tekniker efterfrågas som aldrig förr, vilket kräver noggrann prioritering av initiativ. 

Är ni öppna för en BYOAI-strategi (bring your own AI)? I en nyligen genomförd undersökning medgav 75% av de anställda på stora företag att de använde stora språkmodeller för att öka sin produktivitet. 

Vad definierar "ansvarsfull AI" inom er organisation och bland era leverantörer, partners och kunder? Hur kommer ni att säkerställa transparens, skydda er mot partiskhet i modeller och utöva effektiv förvaltning av era data och era kunders data? 

Framtiden är AI-fierad 

AI är inte på väg att ersätta oss. Den är till för att förstärka det unika värde som bara vi kan tillföra våra roller. I detta dynamiska landskap kommer företag som anammar AI oundvikligen att rusa framåt och lämna de som inte gör det i sitt digitala stoft. Så, är du redo att driva ditt företag in i AI-åldern? Framtiden väntar.

Kom till oss för en Executive Briefing. Utforska hur vi använder AI för att driva omvandling och förändring, och hur vi kan använda AI i din organisation idag. Beställ en briefing här.

Relaterade inlägg

Skrivet av Dr. Richard Sonnenblick Chief Data Scientist

Sonnenblick, Planviews Chief Data Scientist, har många års erfarenhet av att arbeta med några av världens största läkemedels- och life science-företag. Genom denna djupgående studie och tillämpning har han framgångsrikt formulerat insiktsfulla prioriterings- och portföljgranskningsprocesser, poängsystem samt finansiella värderings- och prognosmetoder för att förbättra både produktprognoser och portföljanalys. Sonnenblick har en Ph.D. och MS från Carnegie Mellon University i teknik och offentlig politik och en BA i fysik från University of California, Santa Cruz.