Michelle Wong
Inlägg av

Michelle Wong

Michelle Wong är innehållsstrateg för Planviews lösning för värdeflödeshantering för programvaruleveranser. Hennes innehåll fokuserar på ämnen som rör digital omvandling, inklusive Project to Product, Flow Framework, DevOps, Agile och SAFe.

PI-planering i Agile: öka effektiviteten med flödesmätningar

PI-planering inom Agile sker ofta kvartalsvis och samlar tvärvetenskapliga team för att fastställa produktleveransens kadens. När du skalar upp smidigheten till hela organisationen är det viktigt att ha en övergripande rutin för att hålla teamen synkroniserade. I Scaled Agile Framework® (SAFe®) delas tiden in i programökningar (PIs) för att ge struktur samtidigt som man behåller...

Att gå från projekt till produkt: En resa i fem steg

Vårt sätt att arbeta och organisera sig förändras. Det gäller även tankesättet kring produktivitet och gruppstruktur. I den traditionella projektcentrerade modellen är företagen organiserade kring uppgifter, där varje grupp fokuserar på en del av projektet. Men större vikt läggs vid att gå från projekt till produkt, vilket fokuserar på att göra det möjligt för teamen att...