Michelle Wong
Inlägg av

Michelle Wong

Michelle Wong är innehållsstrateg för Planviews lösningar för värdeflödeshantering och integration av verktygskedjor för programvaruleveranser. Hennes innehåll fokuserar på digital transformation, inklusive Project to Product, Flow Framework, DevOps, Agile och SAFe.

Att navigera i övergången från projekt till produkt: En karta för framgång 

Även om paradigmskiftet från projekt till produkt ger löften om kortare time-to-market och ökad smidighet, innebär det också hinder. McKinsey konstaterar att initiativ ofta förlorar cirka 42 procent av sitt beräknade värde när de går in i senare skeden. Lär dig hur du navigerar i denna omvandling och maximerar dess fördelar med denna omfattande färdplan för affärs- och teknikledare.

Att välja rätt väg: Bygga eller köpa programvara för integration av värdeflöden

Organisationer står ofta inför ett avgörande beslut när de investerar i en lösning för integration av värdeflöden: ska de bygga en anpassad lösning för integration av värdeflöden internt eller investera i en färdigbyggd lösning? Utforska detaljerna i denna beslutsprocess, utvärdera fördelarna och nackdelarna med varje alternativ och förstå de scenarier där det är mest fördelaktigt att investera i en färdig kommersiell lösning.

En verkligt smidig federal regering fokuserar på flöde

As the digital-first world further intensifies the urgent need for faster IT modernization across the U.S. federal government, IT and program leaders must find a better way to manage their software delivery organizations to improve strategic decision-making and outcomes. Much like the private sector, accelerating adaptive response is key to supporting key government programs. From...