Dr. Richard Sonnenblick
Inlägg av

Dr. Richard Sonnenblick

Chief Data Scientist

Sonnenblick, Planviews Chief Data Scientist, har många års erfarenhet av att arbeta med några av världens största läkemedels- och life science-företag. Genom denna djupgående studie och tillämpning har han framgångsrikt formulerat insiktsfulla prioriterings- och portföljgranskningsprocesser, poängsystem samt finansiella värderings- och prognosmetoder för att förbättra både produktprognoser och portföljanalys. Sonnenblick har en Ph.D. och MS från Carnegie Mellon University i teknik och offentlig politik och en BA i fysik från University of California, Santa Cruz.

Prioritera analys av produktportföljdata i realtid

I takt med att turbulensen på marknaden ökar tvingas företag över hela världen att reagera snabbt och smidigt - annars riskerar de att hamna på efterkälken. Men du behöver inte göra sekundsnabba skott i mörkret. Genom att samla in så mycket information som möjligt om dina produkter, liksom viktig information om marknadens efterfrågan och konsumenternas beteende, kan du...

Enrich joins Planview! – Enrich Consulting

When I started Enrich over two decades ago, my dream was to build a company that helped R&D teams manage uncertainty in new product development. Almost 24 years later, dozens of life science and R&D firms worldwide use our SaaS-based strategic portfolio management tools to leverage the collective wisdom of their staff and make confident,...

Single Source of Truth, Make Way for a Single Source of Understanding – Enrich Consulting

Make way for ducklings and for a single source of understanding (apologies to Robert McCloskey) In my last post I covered the essential attributes of an effective single source of truth—a consolidated, reliable source of project information. But simply collecting project details into a centralized vault is not enough for effective R&D decision making. Your single source...

No Time Like the Present: Finally Ready for a Single Source of Truth? – Enrich Consulting

Almost daily, we hear from companies that they want to create “a single source of truth” for R&D portfolio management at their company. Software providers list “single source of truth” as a key feature of their products. And, in the midst of our months-long shelter-in-place, leveraging the collective wisdom of the company to make critical...