Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Innovationshantering, Hantering av värdeströmmar

4 Tips för att lyckas med Value Stream Management

Lär dig hur VSM belyser hur ditt flöde ser ut och hur du verkligen kan förbättra det.

Publicerad Av Michelle Wong
4 Tips för att lyckas med Value Stream Management

Värdeflödeshantering (VSM) handlar om att hjälpa team att arbeta smartare och snabbare, men hur börjar man? Vid vår senaste Planview Accelerate Customer Conference delade Lead Scrum Master på en Fortune 100-organisation för finansiella tjänster med sig av sina bästa metoder för att starta VSM i en organisation. Nedan följer en sammanfattning av presentationen, inklusive praktiska, taktiska tips för att använda flow. 

Tips #1: Börja med data 

Förvänta dig inte omedelbara resultat med en VSM-lösning eftersom dina data troligen kommer att behöva rensas upp i stor omfattning. Synkronisera uppgifterna omedelbart så att du kan börja utvärdera och rensa dem. Den här processen tar tid, men det är nödvändigt att börja förstå "det verkliga flödet i ditt arbete". 

Ett Agile Release Train (ART) kan till exempel ha stängt en funktion men lämnat berättelser och felrapporter öppna under den. Ett annat lag kanske håller gamla funktioner öppna i onödan. Den här typen av problem täpper till backloggen och påverkar ditt flöde negativt.  

Tips #2: Ta ett steg för steg tillvägagångssätt 

Till slut har du en ren backlog med relevanta, prioriterade funktioner som uppfyller organisationens strategiska mål. För att ta sig från här till där krävs flera steg. 

En optimal VSM-installation omfattar följande: 

Skapa två planer  

Skapa en plan för införande/förändringshantering och en plan för mognad. Dessa bör hållas åtskilda för att undvika förvirring. Det är viktigt att teamen förstår vad du försöker uppnå med VSM och att de samarbetar effektivt. 

Planera för små steg  

Det kommer att ta tid för alla att anpassa sig. Möt alla där de befinner sig i processen och var alltid tillgänglig för frågor.  

Tänk på målgruppen  

Du kommer att ha andra samtal med affärspartner än med scrum master, produktägare, RTE:s och andra. Genom att använda det språk som alla är vana vid kan du bättre kommunicera nyttan med VSM.  

Ha en mästare på varje nivå  

Ditt team, din grupp, din utbildning, din portfölj och dina affärspartner kan hjälpa dig att främja idéerna om verklig processförbättring. Få dem att kommunicera fördelarna, t.ex. att ta bort blockeringar i teamet för att snabbare komma ut på marknaden. 

Överväga förändringshantering 

En VSM-introduktion omfattar mer än bara teknik. För att lyckas måste du till exempel organisera team, tåg och portföljer kring värdeflöden (en plattform eller en produkt) och hur du levererar värde till verksamheten. 
Det är viktigt att begära och ta hänsyn till feedback i denna process. Öppna kommunikationskanaler uppmuntrar till kontinuerligt lärande och antagande, vilket är avgörande för att utveckla din VSM-mognad. 

Tips #3: Skapa ett underlägg 

With Planview Viz, the financial services company used the placemat process depicted below to instrument for flow. This diagram takes you through the set-up process, from validating data to stabilizing WIP to improving overall flow. 

Med hjälp av placeringspappret kunde de skapa en egen värmekarta som visar hur VSM-utbyggnaden fortskred och som innehåller element som t.ex: 

  • Ställ in: Är verktygen synkroniserade? Samlar du in uppgifter? 
  • Användning: Hur många använder lösningen? Har ni minst en person utbildad? 
  • Expertis: Har du någon annan som kan hjälpa dig med projekt som Flow Distribution® och organisering av flödestyper? 
  • Analysera data: Har du försummat WIP? Är det så mycket som pågår att teamet inte kan få arbetsflödet att gå igenom? 
  • Optimera flödet: Flödestid är en av de enklaste sakerna att mäta. Med en programökning på 90 dagar, slutför du dina funktioner inom den tidsramen? Med två veckors sprintar, avslutar du berättelser och buggar under den perioden?  

Tips #4: Utvärdera framsteg 

Slutligen är det viktigt att veta vart man är på väg på VSM-resan och att utveckla konkreta sätt att utvärdera införandet. 

En bästa praxis är att införliva flödesfördelningen för varje ART/team. Tåg som utvecklar en ny produkt kommer att ha ett annat flöde (mer omfattande funktioner) än tåg som arbetar med en mogen produkt (mer omfattande skulder, risker och defekter). Se till att du utvärderar flödet för varje tåg. 

Ge också grupperna steg för hur de kan korrigera sig själva. Till exempel har värmekartan tydliga indikatorer för alla om vad man ska fokusera på och förbättra. Teamet skapade också en instrumentpanel så att alla kunde se uppgifterna själva och korrigera dem. 

Att öka kunskapen i alla grupper är ett kontinuerligt arbete. Gör dig tillgänglig för frågor och feedback, men var också proaktiv. Delta i nästa portfölj- eller tågmöte för att diskutera ett specifikt VSM-område. 

När du närmar dig VSM är ett annat förslag att utveckla metoder för att utvärdera din mognad. Detta innebär att ge feedback på dina experiment, oavsett om den är positiv eller negativ. Gör resultaten tillgängliga för alla, så att de kan dra lärdomar av nästa experiment.  

Målet är att få en "sann kunskap" om vad din nuvarande marknadsföringstid är och att göra de nödvändiga förändringarna för att fortsätta att förbättra den.  

Fördelar med VSM 

Att utveckla din värdeflödeshantering kan ge betydande fördelar. Genom att ta del av de verkliga uppgifterna får du en bild av hur ditt flöde ser ut och hur du kan förbättra det. Genom att konsekvent förfina backloggen kan du se till att punkterna är aktuella och stämmer överens med strategiska prioriteringar, värderingar och mål i hela företaget. 

Om du vill veta mer om Planviews lösning för värdeflödeshantering kan du besöka vår sida med lösningar på
 

Relaterade inlägg

Skrivet av Michelle Wong

Michelle Wong är innehållsstrateg för Planviews lösningar för värdeflödeshantering och integration av verktygskedjor för programvaruleveranser. Hennes innehåll fokuserar på digital transformation, inklusive Project to Product, Flow Framework, DevOps, Agile och SAFe.