Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av värdeströmmar

Flödesmätningar för att vinna - Planview utsedd till ledare i Forrester Wave™ för Value Stream Management

Planview Tasktop får toppbetyg tack vare innovationen bakom Planview® Tasktop Viz och Planview® Tasktop Hub

Publicerad By Mik Kersten
Flödesmätningar för att vinna - Planview utsedd till ledare i Forrester Wave™ för Value Stream Management

Att skapa en kategori kan vara en lång, slingrande och givande väg. Min första erfarenhet av det var i 2006 när jag fick ett samtal från Carey Schwaber på Forrester. Vid den tiden var jag doktorand och genomförde forskning om värdeflöden, uppgiftsområden och flöden.  Jag var inte säker på vem Forrester var och varför de undersökte en kategori som kallades Application Lifecycle Management (ALM). Sedan lade jag ihop två och två och märkte att Carey var dotter till Ken Schwaber, som var med och skapade Scrum, och jag tog gärna samtalet.  

Carey och jag hade en fascinerande diskussion om problemen med silos inom mjukvaruutveckling, och jag uppskattade hennes intresse för att diskutera den akademiska kunskapsnivån i ämnet. Vi hade en gemensam syn på hur samarbete och verktyg behövs för att täcka hela programvarans livscykel. Under det följande decenniet såg jag med förvåning hur ALM fortsatte att forma verktygslandskapet för mjukvaruutveckling. 

Vi går snabbt fram till 2016. När jag gjorde research för Project to Product fann jag att jag hade mycket liknande diskussioner med analytiker om att utvidga fördelarna med Agile och DevOps till att omfatta driftsmodellen för ett digitalt företag. Vi behövde ett namn för konceptet och började kalla det Value Stream Management (VSM) under utforskande samtal med Diego Lo Giudice och Chris Condo på Forrester. Efter sex år av innovationer från många tankeledare och leverantörer är det fantastiskt att se hur VSM har blivit den centrala grunden för framgångsrika digitala omvandlingar.  

Under hela min karriär har jag varit en ivrig anhängare och skapare av programvaruverktyg för att fånga upp nya sätt att arbeta. Även om verktygen bara är en del av förändringshistorien har de möjlighet att forma och definiera hur vi arbetar och samarbetar i stor skala. Tänk på hur grundläggande skiftet var från att följa programvarukrav i statiska Excel-kalkylblad till de Agile- och Kanban-tavlor som vi använder idag och som bygger på ett starkt samarbete. En liknande förändring pågår i hur vi visualiserar, hanterar och optimerar flödet i våra organisationer.  

I dagens oförutsägbara ekonomiska klimat har organisationer inte råd att chansa på affärsresultaten av digitala omvandlingar. Öppenhet, anpassning, snabb återkoppling och förmågan att ändra och anpassa sig på affärsverksamhetsnivå avgör vilka som vinner och förlorar i tumultartade tider. Genom VSM får ledningen insyn för att anpassa team, arbetsflöden och investeringar utifrån kundvärdet. Det är fantastiskt att se de olika leverantörerna som formar och banar väg för denna nya verksamhetsmodell.  

I could not be more thrilled that Planview is a Leader in the Forrester Wave™: Value Stream Management, Q4 2022 report, thanks to the innovation behind our Planview® Planview Viz and Planview® Planview Hub product offerings!   

Planview Tasktop fick den högsta poängen i kategorin aktuellt erbjudande och fick lika många poäng i kategorin strategi. Som ett bevis på vår egen kundcentrerade innovation är det roligt att se att vi fick högsta möjliga poäng i kriterierna VSM-instrumentpanel, slutanvändarupplevelse, analysmöjligheter, KPI-spårning, integrering av verktyg från tredje part, produktvision och innovationsplan.  Ett stort tack till de visionära kunder som tidigt satsade på Planview Tasktop och Flow Framework® och som hjälpte oss att definiera Value Stream Management längs vägen.    

Ett annat stort tack går till våra team för att de har banat väg för en helt ny kategori. Det är aldrig lätt att göra detta, vilket visas av att vi nu är inne på vår tredje plattformsbyte sedan Forrester började täcka VSM, och att varje plattform är mer robust och skalbar än den föregående. Det är ett tydligt bevis på att det är lätt att veta exakt när man ska byta plattform genom att implementera en VSM-lösning! 

Ladda ner en gratis kopia av hela rapporten här.

VSM hjälper till att förbättra tiden till marknaden och förutsägbarheten, förbättra effektiviteten för att frigöra kapacitet och förbli modern och kompatibel med rätt tidiga investeringar i skulder och risker. Och den har störst effekt på företagsnivå när den ligger till grund för de mest kritiska besluten: var man ska investera, hur man konsekvent ska möta marknadens efterfrågan och kundernas behov och hur man ska leverera effektivt. Den finns i ett rikt ekosystem av andra lösningar, som alla behövs för att lyckas med den digitala omvandlingen. Det är därför jag är så glad över att vårt ledarskap inom VSM bygger på att Planview också utsetts till ledare inom följande: 

Planview är den enda leverantören i branschen som är ledande inom var och en av dessa fem kategorier - alla är viktiga för en framgångsrik digital omvandling. 2022 har varit ett massivt år av erkännande, vilket bekräftar den strategiska grunden för Planview och Tasktop som kom samman i juni i år. Och viktigast av allt visar den hur stark grund vi har för att hjälpa våra kunder att navigera och blomstra i den osäkerhet och de möjligheter som väntar i 2023. Följ med oss på resan för att omdefiniera hur mjukvara byggs! Gå hit för att läsa mer

Relaterade inlägg

Skrivet av Mik Kersten

Mik Kersten började sin karriär som forskare på Xerox PARC där han skapade den första aspektorienterade utvecklingsmiljön. Han var sedan pionjär i integrationen av utvecklingsverktyg med Agile och DevOps som en del av sin doktorsexamen i datavetenskap vid University of British Columbia. Mik grundade Tasktop utifrån den forskningen och har skrivit över en miljon rader öppen källkod som fortfarande används idag, och han har tagit sju framgångsrika produkter med öppen källkod och kommersiella produkter till marknaden. Miks erfarenheter av att arbeta med några av de största digitala omvandlingarna i världen har fått honom att identifiera den kritiska bristen på kontakt mellan företagsledare och tekniker. Sedan dess har Mik arbetat med att skapa nya verktyg och ett nytt ramverk - Flow Framework™ - för att koppla samman nätverk för värdeskapande av programvara och möjliggöra övergången från projekt till produkt. Mik bor med sin familj i Vancouver, Kanada, och reser världen över för att dela med sig av sin vision om att förändra hur programvara byggs. Han är författare till Project To Product, en bok som hjälper IT-organisationer att överleva och blomstra i programvarans tidsålder.