Dominique Trimino
Inlägg av

Dominique Trimino

Product Manager

Dominique älskar data. Som produktchef använder hon kvantitativa data och användarupplevelser för att fatta produktbeslut. Hon vet att hon inte vet allt, men hon litar på att hon kommer att lära sig tillräckligt mycket för att vara användbar. Med 10 års erfarenhet av företagsarkitektur har Dominique sett många trender på denna marknad. Hon tillämpar denna kunskap, tillsammans med en obeveklig noggrannhet och sitt skarpa öra, för att upptäcka produktmöjligheter. Dominique har tagit examen från University of Texas i Austin.