Ryan Brant
Inlägg av

Ryan Brant

Marknadsföringsspecialist på fältet

Ryan Brant är en marknadsföringsspecialist på Planview. Han är född och uppvuxen i södra Texas och började sin karriär på Planview i 2018 som försäljningsutvecklingsrepresentant innan han arbetade sig fram till teamet för Demand Generation. Han är nära knuten till försäljningen och ansvarar för att utveckla mycket målinriktade marknadsföringsprogram i flera kanaler som hjälper nya och befintliga kunder att förstå hur de bäst kan använda Planviews verktyg och resurser.