Brook Appelbaum
Inlägg av

Brook Appelbaum

Direktör, produktmarknadsföring

Brook Appelbaum is the Director of Product Marketing for Planview’s Lean and Agile Delivery Solution. With nearly 20 years of marketing experience, Brook has led many different product and digital marketing teams. However, her favorite leadership role is that of a Product Owner. As part of an Agile marketing team inside Planview, Brook drives the campaign and product marketing strategy for the Lean and Agile Delivery Solution. And she thinks LeanKit is the coolest.

Hjärtslag för skalning av Agile: Planview Agile Program Management Bundles

Det är ingen hemlighet att Planview har varit verksamt inom projektportföljhantering i nästan 30 år. Vi känner till projektportföljhantering - de olika varianterna och mognadsmodellerna för hur portföljer utvecklas över tiden. Vad du kanske blir förvånad över att upptäcka är vår kunskap och expertis om skalning av Agile. Jag skulle vilja ta en liten...

Lean Budgeting, del 2: Lean-Agile-metoden för finansiering och leverans

Det här är det andra inlägget i en serie i två delar. Läs den första delen här. Traditionella, projektbaserade budgeteringsmetoder är ofta feljusterade och kontraintuitiva för Lean-Agile-leveranser. Lean budgeting är ett sätt för organisationer att upprätthålla finansiell och lämplig styrning samtidigt som de minimerar de kostnader som uppstår i samband med traditionell projektbaserad finansiering och kostnadsredovisning. I stället för att belasta PMO...

Lean Budgeting, del 1: Begränsningarna med traditionella, projektbaserade budgetar

Finansieringspraxis - det sätt på vilket företag fördelar budgetar internt - är ganska viktigt: Det avgör till stor del vilka projekt som prioriteras, hur teamen är strukturerade och hur avkastningen mäts. Om din organisation försöker implementera smidighet i stor skala kommer du snabbt att upptäcka att det finns begränsningar för traditionella, projektbaserade budgetar och deras tillhörande finansieringsmetoder...

Varför företag misslyckas: En inblick i de trender som påverkar S&P 500

Enligt forskning från Innosight förväntas den genomsnittliga livslängden för ett S&P 500-företag fram till 2027 vara endast 12 år, vilket är exakt hälften av vad den var för bara några år sedan (24 år i 2016). Denna krympande livslängd orsakas av ett antal faktorer - rekordstor aktivitet inom private equity, en robust M&A-marknad och...

18 Praktiker för organisatorisk smidighet

Forskare vid McKinsey&Company har funnit att för att uppnå organisatorisk smidighet (för att vara smidig) - som företaget definierar som "...förmågan att snabbt omforma strategi, struktur, processer, personal och teknik mot värdeskapande och värdeskyddande möjligheter" - måste organisationerna ha en lämplig balans mellan dynamik och stabilitet. Dynamiska metoder är de som vi ofta tänker på...