Liz Llewellyn-Maxwell
Inlägg av

Liz Llewellyn-Maxwell

Strategist för innehåll

Liz är innehållsstrateg på Planview. Hon arbetade på LeanKit innan företaget förvärvades av Planview. Liz har mer än 7 års erfarenhet av Agile och tror passionerat på den transformativa kraft som Lean-Kanban-principerna kan ha på team och organisationer.

Allt du behöver veta om OKR

Vet du allt du behöver veta om OKR? OKR, som står för Objectives and Key Results (mål och nyckelresultat), är en mycket populär process som företag använder för att koppla organisatoriska mål och gruppmål till mätbara resultat. OKR hjälper till att besvara dessa två frågor: Vart vill vi ta vägen? Hur ska vi mäta våra ansträngningar för att...

Köper du programvara för agil programhantering? Börja här.

Agile Program Management beskriver hur agila organisationer planerar, organiserar och genomför initiativ i en komplex, iterativ miljö. Agile Program Management bygger på grunden för Agile Project Management och ger vägledning för hur man samordnar, finansierar, planerar och genomför initiativ i stor skala.   Att ha rätt lösning för att underlätta Agile Program Management kan vara avgörande för ditt initiativ.   Som med alla programvaror...

Att tämja det agila kaoset: Verkliga historier från skyttegravarna

Att skala Agile har alltid varit en strävan efter att leverera mer av rätt värde, men vad händer när det inte fungerar som du hade hoppats? Hur kan du avgöra om din organisation inte är så agil som den tror att den är? Hur vet du när du behöver ändra dina agila metoder för skalning? Ännu värre är hur...

Agile2021: 20 Sessioner för att skala upp Agile

Oavsett var du befinner dig på din Agile-resa, bör du avsätta lite tid den 19-22, 2021 juli för att (virtuellt, förstås) delta i Agile2021!  Det här fyradagars evenemanget är verkligen en global hyllning till Agile: Programschemat är uppbyggt efter solen, med 200 sessioner som äger rum i tre regioner runt om i världen...

Bygger ni upp en samarbetsinriktad kultur?

En samarbetskultur är avgörande för att skapa högpresterande team och organisationer. Många anställda föredrar att samarbeta, men att främja teamarbete handlar inte bara om att göra de anställda nöjda. Framgångsrikt samarbete ger också bättre affärsresultat.  En studie av i4cp, det ledande forskningsföretaget inom humankapital, visade till exempel att högpresterande organisationer är 5.5 gånger mer benägna att uppmuntra och belöna samarbete....