Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

Symtom på zombie-PMO

Part 1: Recognize the signs to protect your business

Publicerad Av Maria Harper
Symtom på zombie-PMO

Varning: Följande är ett nödmeddelande. Det finns ett utbrott som infekterar företag över hela världen och skapar ett tillstånd som kallas "Zombie PMO". Namnet, som är myntat av beteenden som ett svunnet tillstånd och ett smalt fokus på projekt, pekar på att många PMO:er misslyckas med att vara flexibla och anpassningsbara - två egenskaper som är kritiska i dagens arbetsmiljö.

Thankfully, there is hope. Experts Jason Morio, director of product management, Planview – PPM Pro and ProjectPlace and AJ Shavell, solutions consultant, have banded together to discuss the symptoms of a zombie PMO and present several cures. To help you curtail any lasting damage and save your PMO from demise, they recorded their take on the outbreak and how to solve the problem in the on-demand webinar, “Avoiding the Pitfall of the Zombie PMO.”

Avoidiing the Pitfalls of a Zombie PMO

Here are some of the symptoms and behaviors you should look out for in your PMO:

  • Operating with a one-size-fits-all philosophy;
  • Being mired in clerical tasks;
  • Maintaining the same standards, regardless of changing work types;
  • upprätthålla en svag definition av värde, och
  • Att inte erkänna variationen i projekt och program.

Essentially a “zombie PMO” is one that focuses on easy tasks, adheres to siloed systems, and has a rigid approach to consistency—you may say they’re stuck in a rut. According to Gartner, by 2021 such traditional project management disciplines will be widely replaced by modern, dynamic methods, and IT PMOs that fail to keep up may end up being disbanded entirely. The PMO must shift focus toward speed of delivery to prevent “zombification.” Those already afflicted by this zombie state must administer a cure immediately.

Through the cures explained in the webinar, your PMO can go from the state of a zombie to being adaptive, enlightened, and value-driven. Be sure to watch the full webinar and read part 2 of this series, “Cure Your Zombie PMO,” to learn how to cure the above symptoms, as well as witness a full demo of Planview PPM Pro, the tool that will allow your PMO to adopt a planning driven approach and focus on the projects that deliver the most value.

Is your team working together to reach objectives?

 

Relaterade inlägg

Skrivet av Maria Harper Chef, efterfrågegenerering

Maria Harper är en specialist på efterfrågegenerering på Planview och fokuserar på PPM-lösningar och marknadsföring på franska och tyska. Hon brinner för datadriven marknadsföring och gillar att tillämpa analytiska insikter på kreativa budskap för att maximera marknadsföringspotentialen. Hon tog examen från University of Missouri med kandidatexamen i tyska och journalistik.