Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av produktutbud

Prioritera analys av produktportföljdata i realtid

Upptäck hur pågående dataanalys i realtid kan hjälpa dig att optimera din produktportfölj.

Publicerad Av Dr. Richard Sonnenblick
Prioritera analys av produktportföljdata i realtid

I takt med att turbulensen på marknaden ökar tvingas företag över hela världen att reagera snabbt och smidigt - annars riskerar de att hamna på efterkälken. Men du behöver inte göra sekundsnabba skott i mörkret. Genom att samla in så mycket information som möjligt om dina produkter, liksom viktig information om marknadens efterfrågan och konsumentbeteende, och genom att snabbt kunna analysera och rapportera den kan du fatta datadrivna beslut utan att slösa värdefull tid. 

Men det räcker inte med att använda blixtsnabb dataanalys för endast en produkt inom företaget. Övervakning och åtgärder i realtid måste prioriteras i hela portföljen och ge intressenterna möjlighet att:

 • Visa informationen: Uppgifterna ska visas i ett tillgängligt format som är lätt att navigera och säkerhetskopieras på en krypterad och molnbaserad plattform.
 • Gör förutsägelser: Med hjälp av kraftfull AI och verktyg för maskininlärning kan data utvärderas och omvandlas till användbara insikter.
 • Samarbeta: Rapporterna ska vara lätta att sammanställa och dela med andra intressenter.
 • Agera effektivt: När intressenterna har föreställt sig en väg framåt som stöds av data bör förändringarna genomföras så snabbt som möjligt.

För företag som verkligen vill ligga i framkant är det viktigt att implementera en lösning för hantering av produktportföljer på som prioriterar dataanalys i realtid med stöd av förstklassig intelligens och kapacitet. Men det är bara början.

Gör dig redo för en ojämn väg

Om du trodde att COVID-19-pandemin som startade i 2020 skulle vara den enda störningen i en annars lugn affärsmiljö, kan du gissa igen.

I en undersökning av 2021 av globala företagsledare som genomförts av konsultföretaget Protiviti förutspås "ett omstörtande årtionde som drivs av innovation som skapar nya marknader och så småningom stör befintliga marknader och tränger undan etablerade företag som inte lyckas anpassa sig". Dessutom gissade samma företagsledare att störningar skulle vara ett ännu större hot senast 2030. 

Så hur kan du säkra din verksamhet om det finns risk för störningar? Det börjar med anpassningsförmåga. Regelbundna dataanalyser gör det möjligt för team att anpassa sig så snabbt som möjligt till en föränderlig affärsmiljö och kommer att vara avgörande för att de starkaste ska kunna överleva under de kommande åren.

Fördelar med analys av produktportföljen 

Förändringar tar tid, särskilt när det gäller en bred portfölj med många olika intressenter. Men hur kan du maximera tiden för att diskutera och samarbeta kring beslut utan att det tar för lång tid att fatta beslut? Genom att utnyttja -funktionerna i en produktportföljhanteringslösning kan du samla in, analysera och rapportera data snabbare och effektivare. Med kraften i en integrerad plattform för dataanalys kan du:

 • Fokusera på topprioriteringar: Undvik de kostsamma misstaget att prioritera fel produkt vid fel tidpunkt med hjälp av smart prioritering. Genom att kombinera data i realtid med tidigare dataset får du sammanhang och förutsägelser om vad som är viktigast just nu.
 • Integrera flera informationskällor: En fullt integrerad plattform bör erbjuda en "enda sanningskälla" för dataanalys, där information från alla verktyg som företaget använder kan nås, analyseras och visas på ett och samma ställe. Detta dataflöde måste vara kontinuerligt och kräva så lite barnpassning som möjligt, även vid uppdateringar och patchar.
 • Stärka tvärfunktionella team: På mikronivå bör enskilda team kunna få tillgång till skräddarsydda rapporter som ger dem all den information de behöver och ingen information de inte behöver. Och de måste kunna samarbeta mellan olika platser och discipliner, särskilt när hybrid- och distansarbetsmiljöer blir allt populärare.  
 • Gå snabbare: I slutändan ska dataanalysen göra varje process smidigare och snabbare - ta bort friktion och tråkiga flaskhalsar samtidigt som viktiga beslutsfattare får en förutseende och förtroendefull bild. Det är också viktigt för en effektiv resursfördelning och avslöjar viktiga möjligheter att fokusera på högvärdiga produkter som annars kanske inte skulle ha uppmärksammats.

Det finns ingen tid för stillestånd med analys av produktportföljen

Produktens livscykel går snabbt och det finns ingen tid att förlora när det gäller att anpassa sig till en affärsmiljö i ständig utveckling. Lyckligtvis kan realtidsinformation ge prognoser och simuleringar som skapar en konkurrensfördel för organisationer och upprätthåller en dynamisk portfölj. Några av de viktigaste fördelarna med produktportföljanalys i realtid är:

 • Smartare innovation. Identifiera och investera i de produkter som skapar mest värde.
 • Bättre riskhantering. Smarta rapporter kvantifierar risker och möjligheter under hela produktlivscykeln, så att du kan minska slöseri med tid och arbete.
 • Effektivare team. Intressenterna kan automatisera tråkiga processer för att minska antalet fel och återvinna mer tid för planering av innovationer.
 • Mer exakt resurstilldelning. Med synlighet i realtid för resurskapaciteten kan du fördela team och finansiering mer effektivt och se den totala ekonomiska effekten på organisationen.

Exempel på analys av produktportföljen: Miele

Den europeiska apparatjätten Miele tillverkar ett brett utbud av avancerade konsumentprodukter, inklusive köks-, tvätt- och rengöringsutrustning. Kunderna kan integrera Mieles smarta produkter i sina befintliga plattformar för smarta hem och skapa ett säkert nätverk mellan en WiFi-router och Mieles moln för enklare användning.

När Mieles kunder väljer att dela med sig av information kan företaget få viktiga data som sedan skickas vidare till deras plattform för analys av produktportföljer, vilket ger dem värdefulla insikter om hur och när konsumenterna använder deras produkter. De kan sedan använda informationen för att snabbt göra förbättringar och anpassningar för att förbättra kundernas upplevelse och öka försäljningen.

Analys av produktportföljen i realtid är avgörande för framgång

Att navigera i osäkra tider kommer alltid att vara lite riskabelt, särskilt under det kommande decenniet. Men du kan utöka din arsenal med det du vet genom att samarbeta med konsumenterna för att omvandla data till hanterbara insikter och intelligens. Och kanske kommer du att utnyttja fördelarna med produktportföljsanalys i realtid för att skapa en egen liten störning. Kom igång med en demo på om du vill veta mer.

Relaterade inlägg

Skrivet av Dr. Richard Sonnenblick Chief Data Scientist

Sonnenblick, Planviews Chief Data Scientist, har många års erfarenhet av att arbeta med några av världens största läkemedels- och life science-företag. Genom denna djupgående studie och tillämpning har han framgångsrikt formulerat insiktsfulla prioriterings- och portföljgranskningsprocesser, poängsystem samt finansiella värderings- och prognosmetoder för att förbättra både produktprognoser och portföljanalys. Sonnenblick har en Ph.D. och MS från Carnegie Mellon University i teknik och offentlig politik och en BA i fysik från University of California, Santa Cruz.