Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av produktutbud

3 Viktiga risker för IoMT-produktutveckling

Lär dig varför cybersäkerhet, regelefterlevnad och leveranskedjan kräver noggrann uppmärksamhet vid utveckling av IoMT-produkter.

Publicerad Av Jeffrey Yeager
3 Viktiga risker för IoMT-produktutveckling

Det som tidigare verkade omöjligt är nu möjligt för vårdgivare.

Internet of Medical Things (IoMT), som drivs av den allt snabbare tekniken, skapar ett ständigt växande nätverk av medicinska apparater och tillämpningar som förändrar patientvården och avsevärt minskar belastningen på sjukvårdssystemen. IoMT omfattar smarta enheter som ger data i realtid, plats och medicinsk övervakning.

Men som med alla innovationer innebär IoMT produktutveckling och innovation risker som måste beaktas.

I den här artikeln diskuterar vi den växande och snabbt utvecklande IoMT-marknaden och hur tillverkare effektivt kan hantera tre kritiska risker när de prioriterar IoMT-innovationer.  

Vilka är några av de vanligaste IoMT-produkterna?

IoMT-enheter som bärbara enheter, övervakningssensorer, implanterbara och intagbara enheter öppnar en värld av möjligheter för att förbättra den dubbelriktade feedbacken längs vårdkontinuumet. Några av de vanligaste IoMT-produkterna är fitness trackers för konsumenter och andra bärbara produkter som inte installeras av sjukvårdspersonal.

Specialiserade, medicinska enheter expanderar i takt med att tekniken utvecklas och nya tillämpningar hittas. Den gemensamma tråden är att dessa enheter fungerar för att skapa ett tvåvägsflöde av information mellan vårdgivare och patienter, vilket stärker båda parter och överbryggar brister i vården.

Vad fick IoMT-marknaden att växa så snabbt?

Over the past few years, the global IoMT has had an annual growth rate of 26.2%. That number is expected to skyrocket as the market increases from $30.79 billion in 2021 to $187.60 billion in 2028.

IoMT:s snabba marknadstillväxt beror på två viktiga faktorer: den framväxande tekniken inom uppkopplade enheter och det växande behovet av att minska kostnaderna för hälso- och sjukvård.

Digitalt förbättrade upplevelser och framsteg inom höghastighetsnätverksteknik slår igenom i rätt tid inom den medicinska industrin. Vårdkonsumenterna efterfrågar större överkomlighet och insyn i vårdkostnaderna. Samtidigt förespråkar både patienter och vårdgivare förbättringar av vårdsamordningen i olika miljöer, oavsett om det är i hemmet eller på kliniken.

Dessutom har ökningen av kroniska tillstånd och sjukdomar i alla befolkningsgrupper ökat trycket ytterligare. Antalet amerikaner i åldern 65 och äldre förväntas fördubblas under de närmaste decennierna, vilket skapar en stor grupp potentiella IoMT-användare.

COVID-19-pandemin fungerade också som en viktig katalysator för IoMT-tillväxten. Uppkopplade medicinska enheter har ökat i flera år, men pandemin påskyndade införandet av digitala vårdlösningar för både patienter och vårdgivare. Till exempel tog användningen av telemedicin fart under våren 2020. Användningen har stabiliserats med tiden, men den ligger fortfarande långt över de nivåer som rådde före pandemin.

Tillväxten av telesjukvård har också lyckats ge bränsle till andra digitala sjukvårdsinnovationer. Sammantaget såg den globala IoMT-marknaden en positiv tillväxt på 71.3% under 2020 jämfört med den genomsnittliga tillväxten från år till år under 2017-2019.

3 Utmaningar för IoMT-produktutveckling 

Som med all växande teknik finns det risker som IoMT-aktörer och produktutvecklare måste ta hänsyn till för att se till att deras produkter ger en stark avkastning på investeringen. Men ännu viktigare är att de måste prioritera patientsäkerhet, regelefterlevnad och snabb marknadsintroduktion.

1. Cybersäkerhet

Inget tekniksamtal är komplett utan att diskutera cybersäkerhet. Det är särskilt viktigt inom hälso- och sjukvården, som är ett toppmål för cyberbrottslingar på grund av de värdefulla medicinska journalerna. 

Varje ansluten enhet öppnar dörren för en potentiell cyberattack. Mer än hälften av alla uppkopplade medicintekniska produkter innehåller kritiska sårbarheter som kan skada patientens säkerhet och integritet. Och med så många enheter som är anslutna till samma nätverk kan en öppen dörr utsätta miljontals andra enheter och användare för risker.

Cybersäkerhetsskydd måste vara en av de mest kritiska funktionerna i en uppkopplad enhet. För att bekämpa hoten mot cybersäkerheten måste säkerheten vara en viktig fråga under hela utvecklings-, konstruktions- och produktionsfasen. IoMT-utvecklare måste tänka på den tekniska sidan av cybersäkerhetsskyddet och hur de ska kommunicera och stödja kunderna för att hålla sina enheter uppdaterade och säkra.

2. Överensstämmelse

Hälso- och sjukvården är starkt reglerad. Regleringar sporrar ofta till innovationer, men innovationer kan också leda till nya offentliga skyddsåtgärder. Organisationer som utvecklar IoMT-produkter måste vara mycket uppmärksamma på dessa bestämmelser, så att deras krav återspeglas vid planering och prioritering. Detta gäller särskilt för IoMT-produktutveckling i flera länder, eftersom reglerna kan variera mellan olika regioner.

Ett område som är viktigt att beakta och ständigt uppmärksammas är driftskompatibilitet. FDA har ännu inte krävt standarder för driftskompatibilitet för medicintekniska produkter, men har uppmanat utvecklare att inkludera möjligheten att på ett säkert sätt utbyta information mellan produkter, eftersom det är avgörande för patientvården och för att minska antalet fel. Det är troligt att driftskompatibilitet kommer att spela en nyckelroll i IoMT-produktutvecklingen med betydande ekonomiska konsekvenser.

Regelbunden testning av efterlevnad under IoMT-planering, utveckling och efter lanseringen kan bidra till att minska eller undvika problem med efterlevnad. Testning bör göras med jämna mellanrum och vara en mycket visuell del av processen för produktportföljhantering. Genom samtidig testning kan utvecklarna säkerställa att kraven uppfylls och kan också visa potentiella risker för intressenterna.

Testning av överensstämmelse är viktigt för att leverera innovativa IoMT-produkter med snabbhet och förtroende, men också för att förlänga produkternas livscykel och få maximal avkastning på investeringen.

3. Försörjningskedja

De flesta branscher har påverkats av utmaningar i leveranskedjan efter en pandemi, och IoMT-utvecklingen är inget undantag. Den senaste bristen i leveranskedjan för mikrochips påverkade alla IoT-produkter. Även om medicintekniska produkter för närvarande står för 1 % av det globala chiputbudet förväntas efterfrågan fördubblas innan 2028 - och problemen med försörjningskedjan kommer inte att försvinna.

Många tillverkare och regeringar har drivit på för att prioritera leveranskedjan för halvledarchips som används inom den medicinska industrin, men detta är inte garanterat. IoMT-produktutvecklare måste kunna skapa scenarier som hjälper dem att förstå effekterna av potentiella utmaningar i leveranskedjan. Med denna förutseende kan de skapa beredskapsplaner som hjälper dem att mildra effekterna av eventuella brister. 

Minska risken genom hantering av produktportföljen 

Risker är en naturlig del av IoMT-produktutvecklingen, men om man har en tydlig överblick över produktportföljen och alla dess beroenden kan man hjälpa företagen att minska deras inverkan. 

Ett exempel kommer från ett av världens ledande medicintekniska företag. 

Även om företaget hade haft otroliga framgångar, hade komplexiteten i produkterna, den hårda konkurrensen och de tunga reglerna för medicintekniska produkter gjort att fokuseringen på strategiska initiativ inte var tillräcklig. Grupperna saknade klarhet om resurskapaciteten och de förväntade avkastningarna var oklara. Dessa frågor sammantagna gjorde det svårt att veta vilka produkter som skulle fortsätta och vilka som skulle bortskaffas. Så småningom ledde stora förseningar i den strategiska produktintroduktionen till en betydande intäktsförlust. 

Efter att ha samarbetat med Planview kunde organisationen effektivisera insamlingen av nya produktidéer och innovationer. Med denna nya kapacitet kunde det multinationella medicintekniska företaget enkelt rangordna och prioritera produkter utifrån integrerade data för finansiell planering och kapacitetsplanering, vilket gjorde produktutveckling och leverans snabbare och säkrare.

Sedan den nya programvaran lanserades har organisationen kunnat utöka sin produktportfölj på ett strategiskt sätt. Den tid som krävs för att godkänna projekt har minskat från en månad till en till två veckor - det första steget i att minska tiden för nya produkter att komma ut på marknaden.

Minimera IoMT-risker och säkra ROI med bättre produktportföljhantering

Ett av de bästa sätten att minimera riskerna med IoMT-utvecklingen och samtidigt öka avkastningen är att förbättra tydligheten i produktportföljhanteringen. Enkel tillgång till visuell produkt- och marknadsinformation i realtid på en konsoliderad plattform hjälper företag att se till att de investerar i rätt produkter som överensstämmer med deras strategiska mål och maximerar avkastningen. 

Den allt snabbare utvecklingen mot digital sjukvård i kombination med övergången till värdebaserad vård har ökat efterfrågan på medicintekniska produkter som utnyttjar funktioner som finns i många vardagsprodukter. IoMT kan också revolutionera sjukvården genom att överbrygga klyftor i vårdkedjan, göra den mer tillgänglig och sänka kostnaderna.

IoMT:s produktutveckling står dock inför tre stora risker:

  1. Cybersecurity
  2. Överensstämmelse
  3. Försörjningskedja

Utvecklare av IoMT-produkter kan övervinna dessa risker med en lösning som tar sig igenom dimman genom att göra det lättare att identifiera och spåra varje faktor som är avgörande för att optimera värdet av produktportföljen.

Det finns fortfarande otroligt mycket utrymme för tillväxt på IoMT-marknaden tack vare den ökande efterfrågan och nya tekniska innovationer. Företag som investerar i produktportföljhantering kommer att leda utvecklingen. 

Lär dig hur du kan övervinna dessa risker och dra nytta av störningar som den växande efterfrågan på IoMT-produkter genom att justera ditt sätt att hantera produktportföljen i vårt whitepaper på Top 3 Störningar för effektiv produktutveckling.

Relaterade inlägg

Skrivet av Jeffrey Yeager Innehållsstrateg

Jeff Yeager är en innehållsstrateg på Planview som arbetar med lösningen för hantering av produktportföljer. Han är en historieberättare i hjärtat och har över tio års erfarenhet av innehållsmarknadsföring med olika mjukvaruföretag som spänner över branscher från publicering till sjukvård och AI. Han är duktig på att omvandla mycket tekniska ämnen till lättförståeliga berättelser och är tacksam för möjligheten att hjälpa till att lyfta Planview-plattformen och sprida dess budskap om fördelarna med uppkopplat arbete.