Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Agil programhantering, Agil planering för företag, Lean Portfolio Management, Vision och trender

OKR med Planviews CPO Patrick Tickle

Publicerad Av Josh Berman

Vi är glada att kunna meddela att Planview har byggt in funktioner för mål och nyckelresultat (OKR) i Planview AgilePlace™!

I det här inlägget får du lära dig: 

  • varför vi har lagt till OKR-funktioner i Planview-plattformen 
  • varför OKR är särskilt värdefulla för agila organisationer 
  • hur OKR har förändrats under de senaste åren  
  • vad man ska leta efter i OKR-programvara 

Men först får du en snabb introduktion till OKR, om det skulle vara nytt för dig. 

OKR:er på 30 sekunder 

OKR:erna, som lanserades av Intel på 1970-talet, utformades för att hjälpa människor att göra sina ambitiösa mål mer konkreta, hanterbara och mätbara.  

Sedan dess har OKR:s blivit det mest populära ramverket för målhantering på många företag. Google använde till exempel nyligen OKR:er för att beskriva sina hållbarhetsåtaganden

Vi anser att OKR:s styrka ligger i dess fokus på att skapa värdebaserade resultat som är inriktade på att skapa kundvärde. 

I takt med att fler företag byter från projekt till produkter och skalar Agile i hela organisationen spelar OKR:er en viktig roll för att lyckas med företagets omvandlingsresa. 

Pratar om OKR med Patrick 

Inför lanseringen av OKRs i LeanKit träffade vi Planviews produktchef Patrick Tickle för att prata om OKRs. Här är vad han hade att säga. 

Hur har OKR utvecklats till att få en slags renässans idag? 

Patrick: "OKR-modellen har funnits i flera decennier men har fått nytt liv under de senaste åren. I sin nyare form är det ett ramverk för att fastställa strategier och definiera resultat för organisationer som är på väg att skala upp Agile.  

En viktig orsak är det ökande införandet av Lean-Agile-leveransmetoder och behovet av att säkerställa att leveranserna sker enligt strategin när företagen når nya skalsteg. Som våra kunder vet är det en utmaning att skala upp Agile och samordna värdetillförsel i många olika Agile-team.  

OKR:s framväxt inom Scaled Agile Framework® (SAFe®) ger ytterligare bränsle till elden. SAFe har ökat i popularitet och har snabbt antagits som en vägledning för skalning av Agile. 

Införandet av OKR som ett sätt att fastställa strategiska teman på portföljnivå i den senaste versionen, SAFe 5, var betydelsefullt när det gäller OKR:s möjligheter att överbrygga klyftan. 

Nu finns det en mekanism i SAFe som hjälper till att se till att arbetet kopplas till organisationsstrategin på ett mer meningsfullt sätt - det vill säga genom att sträva efter resultat snarare än prestationer. Även om eftersläpande indikatorer som nyckeltal (KPI:er) fortfarande har en plats, innebär OKR:er en förändring till att mäta det verkliga värdet som levereras, vilket kommer att ha en mer direkt inverkan på företagets toppmål.  

Detta resultatcentrerade tillvägagångssätt förkroppsligar mycket av den filosofi som har drivit Agile-användningen sedan Agile Manifesto utarbetades i 2001." 

OKR-demo | Planview

Vilka är några av fördelarna med OKR? 

Patrick: "OKR-ramverket är ett effektivt sätt att se till att företaget levererar arbete som är viktigt för verksamheten. Det är syre för organisationer som vill bli mer produktcentrerade och värdedrivna.  

OKR:er stöder Agile Delivery's fokus på resultat - de produkter, tjänster och upplevelser som leder till intäkter och tillväxt. Systemet främjar den öppenhet och ansvarsskyldighet som krävs för att uppnå dessa resultat. 

Inom OKR kan ledarna fastställa strategiska prioriteringar och mål för att se till att organisationen följer strategin både vertikalt och horisontellt.  

Men i stället för att hindra autonomi stöder OKR-ramverket den genom att låta agila team sätta upp sina egna mål och bestämma hur de ska uppnå dem. OKR:er ger också ett snabbare sätt att följa utvecklingen medan arbetet utförs och göra korrigeringar i rätt tid." 

Vilken roll spelar OKR-programvara för införandet av OKR? 

Patrick: "Det är en sak att prata om att införa OKR, men en helt annan att faktiskt göra det. Det kan krävas organisatoriska förändringar för att införa och upprätthålla ramverket, särskilt på alla nivåer i organisationen.  

På det operativa planet hör OKR:erna hemma direkt i ledningen från strategi till leverans. Det är här som specialbyggd OKR-programvara kommer in i bilden. Om det är nära knutet till leverans kan OKR-programvara hjälpa många organisationer att förbättra sina resultat." 

Vilka egenskaper är viktiga att titta på när man väljer OKR-programvara? 

Patrick: "OKR-funktioner" bör vara nära kopplade till var arbetet planeras, följs upp och hanteras. När OKR:erna är isolerade från det arbete som utförs är det lätt att tappa greppet om vilka mål du försöker uppnå. Den ska också vara lätt att använda.   

Dessutom bör OKR-programvaran främja den öppenhet som en agil organisation behöver för att kunna agera snabbt, ändra sig snabbt och leverera kundvärde.  

Detta innefattar stöd för enhetlig målformulering, där representanter på olika nivåer i organisationen deltar i arbetet med att fastställa OKR:er för sina team och för de övergripande målen för verksamheten.  

Med den metoden är målen lätt att förstå uppåt, nedåt och i hela organisationen. Detta är viktigt för att få alla att vara på samma sida och för att hålla fast vid det, även när saker och ting förändras.  

En annan förmåga som man bör leta efter är en tydlig siktlinje till allt anslutet arbete, inklusive gemensamma mål och ömsesidigt beroende. Med denna synlighet kan ledare och team sätta upp mål på ett effektivt sätt, förstå hur det går mot planerna, göra förändringar i resurser och finansiering och ta itu med eventuella flaskhalsar som utgör ett problem.  

Och när man gör en omsvängning kan hela organisationen se till att deras ansträngningar är anpassade till varandra, genomgående och genomgående."  

Varför har Planview byggt in OKR-funktioner i sin plattform och vad är värdet för kunderna? 

Patrick: "Kunder runt om i världen använder Planview-plattformen för att ändra strategin till leverans. OKR-ramen blir en del av detta uppdrag.  

Genom att bygga in OKR-funktioner direkt i vår plattform vill vi hjälpa våra kunder på tre viktiga sätt.  

För det första vill vi hjälpa dem att förena mål och värdeerbjudande i en enda lösning.  

För det andra vill vi hjälpa dem att stödja enhetliga målsättningar för att främja självständighet och uppmuntra en tydlig koppling mellan kortsiktiga mål och långsiktig strategi.  

För det tredje vill vi hjälpa dem att förstå gemensamma mål och ömsesidiga beroenden som kräver vertikal och horisontell synkronisering. 

Det är mycket kraftfullt när alla team kan genomföra och uppnå resultat i ett sammanhang med den större organisationsstrategin i åtanke. "

Titta nu: Demo om mål och nyckelresultat i Planview AgilePlace

Håll dig till strategin och målet med OKR:er 

Där är den: OKR är ett bättre och modernare sätt att stödja några av de centrala idéerna i skalning av Agile, göra övergången från projekt till produkt och fokusera på att leverera värde. 

Oavsett om du vill införa OKR-ramverket eller utöka din användning av det kan OKR-funktionerna i Planview-plattformen hjälpa dig att behålla klarhet och fokus på vad som ska uppnås - och få det gjort.  

För mer information om de nya OKR-funktionerna i Planview LeanKit, , se demo här. Om du vill lära dig mer om OKR, förstå skillnaderna mellan KPI:er och OKR:er eller se fler exempel kan du kolla in vår omfattande guide

Relaterade inlägg

Skrivet av Josh Berman Chef för produktmarknadsföring

Josh är Senior Product Marketing Manager i Planviews team för Enterprise Agile Planning-lösningar. Med sin erfarenhet av att arbeta tillsammans med många agila mjukvaruutvecklingsteam är han expert på agila metoder och fördelarna med att anpassa människor, processer och verktyg för att främja organisatorisk smidighet. Sedan han började på Planview har han haft nöjet att testa agila metoder och lean-principer i sitt eget arbete som marknadsförare.