Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

Integration är framtiden för PPM

Publicerad By Innotas Team

I en tid av ökande IT-komplexitet är det svårt att föreställa sig nya PPM-lösningar som körs fristående. I dagens flexibla affärsmiljö bör projektledare ha tillgång till de mest aktuella uppgifterna om resurser och ekonomi för att framgångsrikt kunna hantera befintliga projekt och fortsätta att generera intäkter. Att korrekt fördela arbetskraft, spåra tid och mäta tillhörande kostnader är de ultimata framgångsfaktorerna för varje IT-projekt.

Molnintegration möjliggör sömlös överföring av de mest aktuella dataposterna till din PPM-lösning, vilket underlättar samarbetet mellan olika avdelningar. Ständig kommunikation mellan systemen säkerställer att endast den mest korrekta informationen levereras, så att IT-cheferna vid behov kan fatta tidskritiska beslut eller göra nödvändiga justeringar när det gäller resursfördelning eller projektbudgetar.

Enligt Margo Visitacion, ledande PPM-analytiker från Forrester Research Inc. bör och kan PPM-lösningar inte vara och kan inte vara ett fristående verktyg, oavsett organisationens mognad. Framtiden för PPM ligger i en framgångsrik integration med andra tillämpningar som HR, ekonomi, helpdesk och så vidare. Dessa tillämpningar kan ge värdefull information till alla IT-projekt som kan påverka tidsplanen eller till och med syftet med genomförandet. HR-system kan ge dig uppgifter om tillgången till resurser, bokförings- och ekonomisystem kan ge dig uppgifter om kostnadsfördelning och ekonomisk förvaltning, vilket i slutändan kommer att underlätta samarbetet mellan avdelningarna och minska risken för dubblering och upprepning av uppgifter. Därför underlättar integrering i molnet inte bara projektledningsprocessen utan gör det möjligt för PMO att fungera i synk med andra viktiga system inom organisationen.

Det finns mer än ett sätt att integrera olika system. De traditionella sätten att göra integrationen innebar dock komplicerad kodning, middleware och till och med ytterligare inköp av hårdvara, vilket hade visat sig vara kostsamt och tidskrävande. I dag finns det många integrationslösningar som gör det möjligt för företag att bygga, distribuera och hantera integrationer mellan system på några dagar och till en liten del av kostnaden.

Innotas Integration Platform möjliggör snabb och tillförlitlig integration av flera affärssystem och ger snabbare time-to-value.Den här flexibla och enkla integrationslösningen möjliggör sömlös anslutning till alla moln- och lokala applikationer.

För att kasta mer ljus över integration i molnet kommer Innotas att anordna ett kostnadsfritt webbseminarium, med en speciell gäst från Dell Boomi - Rick Nucci. Rick, som för närvarande är företagets teknikchef, kommer att dela med sig av bästa praxis för hur man hanterar utveckling och underhåll av applikationsintegration i molnet. Om du vill veta mer om integration i molnet och på plats kan du följa med oss på ett 60-minuters webbseminarium den 18 oktober för att ta del av de bästa metoderna från branschens ledande lösning för molnintegration.

Relaterade inlägg

Skrivet av Innotas-teamet