Dr. Richard Sonnenblick
Inlägg av

Dr. Richard Sonnenblick

Chief Data Scientist

Sonnenblick, Planviews Chief Data Scientist, har många års erfarenhet av att arbeta med några av världens största läkemedels- och life science-företag. Genom denna djupgående studie och tillämpning har han framgångsrikt formulerat insiktsfulla prioriterings- och portföljgranskningsprocesser, poängsystem samt finansiella värderings- och prognosmetoder för att förbättra både produktprognoser och portföljanalys. Sonnenblick har en Ph.D. och MS från Carnegie Mellon University i teknik och offentlig politik och en BA i fysik från University of California, Santa Cruz.

R&D Portfolio Management and the Black Swan – Enrich Consulting

I recently read The Black Swan by Nassim Nicholas Taleb and found the book’s central tenets relevant to R&D portfolio management. I recommend you pick up a copy yourself, but until you do, I hope the following thoughts hit the mark for you as they did for me. What is a “Black Swan?” According to...