Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Förvaltning av projektportföljer, Strategisk planering

Become a Modern PMO That Empowers Your Organization

Upptäck 4 webbseminarier för att skapa värde och anpassa sig till förändringar

Publicerad Av Brandon Harville

I det här inlägget visar vi dig hur du kan bli en modern PMO som gör det möjligt för din organisation att anpassa sig till ett ständigt föränderligt professionellt landskap.

Du lär dig hur du kan anta ett modernt tillvägagångssätt som håller jämna steg med affärsverksamheten. På så sätt kan du säkerställa anpassning, driva på ständiga förbättringar och hjälpa företaget att bli mer lyhört för förändringar och störningar.

Vi har inkluderat fyra webbseminarier i det här inlägget för att hjälpa dig att göra denna förändring. När du har tittat på dem kommer du att ha en bättre förståelse för:

 • Kapacitetsplanering: Driv flexibilitet i resurskapacitets-planeringen för att avgöra om du har rätt personer och team för att möta din efterfrågan.
 • Portföljplanering och finansiering: Hur din organisation kan prioritera och finansiera rätt resultat.
 • Synlighet och styrning: Anta en datadriven strategi för att mäta resultat och justera planer vid behov.
 • Stärka team: Hur du kan stödja dina team för att förbättra samarbetet och värdetillförsel.

Men först ska vi titta på de viktigaste fördelarna med att övergå till ett modernt PMO.

Varför du bör bli ett modernt PMO

Verksamheten förändras ständigt - och PMO-rollen utvecklas i takt med det.

Behovet av att hantera denna förändring är viktigare än någonsin. 

Snabbare produktcykler, tekniska störningar och en växande fjärrstyrd arbetsstyrka visar att vi måste modernisera vårt sätt att planera, prioritera och genomföra projekt.

Att bli ett modernt PMO gör det möjligt för dig att:

 • Skapa mervärde i hela din organisation
 • Förkorta tiden till marknaden
 • Håll produkter i linje med kundernas förväntningar

Det är viktigt att klara av övergången för att hjälpa din organisation att uppnå sina affärsmål i en situation av förändring.

Dessa fyra webbseminarier visar dig pragmatiska steg och metoder för att höja PMO:s resa. Se hur du skapar mer värde och smidighet, och hur du maximerar fördelarna med att bli ett modernt PMO.

Du får också lära dig hur du övervinner vanliga utmaningar när du övergår från ett traditionellt tankesätt. Låt oss börja.

5 Metoder för att öka flexibiliteten i resursplaneringen

Flexibilitet är en viktig egenskap hos ett modernt PMO. Det är viktigt att snabbt kunna anpassa sig till förändringar i efterfrågan och prioritering - och hur du planerar och hanterar personalresurser kan avgöra din förmåga att hantera dessa förändringar.

Det här webbseminariet visar hur du skapar och upprätthåller planeringsflexibilitet mellan resurser och team när behoven förändras. Du får lära dig fem bästa metoder för att hjälpa din organisation att förbättra anpassningsförmågan och hålla arbetet i linje med företagets mål.

Du får också lära dig hur du övervinner de viktigaste utmaningarna när du går från traditionella till moderna PMO-metoder. Dessa utmaningar är bland annat:

 • Felaktig kapacitet
 • Kompetensbrister som kan underminera dina framsteg
 • Ökad risk för att inte ha rätt team och resurser.

Få tillgång till webbseminariet på begäran här för att lära dig mer.

4 Metoder för att övergå till adaptiv portföljplanering och finansiering

Det här webbseminariet visar hur adaptiv portföljplanering gör det möjligt för din organisation att:

 • Öka kundnöjdheten
 • Förkorta tiden till marknaden
 • Förbättra reaktionsförmågan på förändringar
 • Se till att finansiering och styrning är i linje med företagets prioriteringar.

Genom att genomföra den adaptiva resan genom planering och finansiering kan du bli en strategisk drivkraft för affärsresultat inom din organisation.

Vill du veta hur du kan uppnå dessa fördelar genom att bli ett modernt PMO? Det här webbseminariet visar hur du kan:

 • Planera på ett sätt som överensstämmer med kundernas önskemål och speglar förändrade prioriteringar på marknaden.
 • Investera i projekt baserat på deras värde och om de överensstämmer med din övergripande affärsstrategi.
 • Mät framstegen stegvis för att se om dina initiativ ger värde för organisationen.

Dessutom kan du använda Planviews moderna och anpassningsbara lösning Project Portfolio Management (PPM) för att se till att företagets strategi förblir kopplad till PMO:s genomförande, vilket bevisar PMO:s värde för verksamheten.

Få tillgång till webbseminariet på begäran här för att lära dig mer.

3 Positiva sidoeffekter av ökad synlighet och effektiviserad styrning

Detta webbseminarium diskuterar vikten av att gå bort från toppstyrning med flera rigida lager och processkontrollpunkter.

Det moderna PMO använder adaptive governance, som ger "lagom mycket styrning" för att säkerställa framgång och samtidigt lösa konflikter som hotar leverans i tid. Du kan uppnå detta genom att ge grupperna möjlighet att:

 • Fattar sina egna beslut
 • Bestäm hur de ska utföra arbetet.
 • Ta in prioriterade backlog-objekt

Grupperna bestämmer sina arbetsflöden och hur de vill prioritera arbete som överensstämmer med företagets strategiska mål.

Lär dig hur du kan tillhandahålla flexibel styrning och samtidigt hjälpa organisationen att besvara två viktiga frågor:

 • Vart vill vi ta vägen?
 • Hur vet vi om vi når dit?

Du kan göra detta genom att använda mål och nyckelresultat (OKR) för att sätta upp mål och mäta dina framsteg.

Få tillgång till webbseminariet på begäran här för att lära dig mer.

4 Sätt att koppla ihop och stärka teamet

Det sista webinariet handlar om hur förbättrat samarbete och att stärka dina team är viktiga egenskaper för att bli ett modernt PMO. Du får lära dig om fördelarna med att hjälpa team att trivas och leverera arbete i en ständigt föränderlig miljö.

I webbseminariet presenteras fyra åtgärder för att förbereda dina team för framgång, så att de fortsätter att leverera värde till organisationen.

Förutom dessa strategier täcker det här webbseminariet även vanliga hinder som du kan stöta på när du kopplar ihop och stärker team. Du lär dig hur du identifierar och övervinner dessa hinder så att du kan öka synligheten och bli mer flexibel.

Få tillgång till webbseminariet på begäran här för att lära dig mer.

Upptäck hur du navigerar i förändringen från ett traditionellt till ett modernt PMO. Ladda ner vår e-bok med titeln "The Insider's Guide to Modern PPM".

Bli ett modernt PMO som driver din organisation framåt

Det traditionella PMO:s fokus på standardisering och förutsägbarhet är föråldrat. PMO:er som inte lyckas gå bortom traditionella metoder kommer att få ännu fler utmaningar, eller ännu värre - de kommer inte att kunna visa sitt värde och riskerar att upplösas.

Genom att övergå till ett modernt PMO får du fördelar som:

 • Större smidighet som gör att du kan trivas i ett ständigt föränderligt yrkeslandskap.
 • Bättre anpassning mellan projekt och företagets strategi och mål.
 • Förbättrat samarbete och kommunikation mellan dina team

De fyra webbseminarierna i det här inlägget kommer att hjälpa dig att modernisera ditt PMO och skapa affärsnytta i en situation av ständig förändring.

Registrera dig idag för en demo på begäran för att se hur Planviews lösning för projektportföljhantering (PPM) kan hjälpa din organisation att genomföra sin omvandling.

Relaterade inlägg

Skrivet av Brandon Harville

Brandon är innehållsstrateg på Planview. Innan han kom hit tillbringade han 5 år med att skriva om agil projektledning. Han tror verkligen att kärnvärden som empati, kommunikation och att lära sig av misstag gör Agile till mer än bara en affärsfilosofi - de gör Agile-principerna till en livskunskap.