Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Work Management för team

Varför du bör ha en agil personalavdelning - del II

Publicerad Av Maja Majewski

An article published by Harvard Business Review in 2017 said, “If software has eaten the world, Agile has eaten the software world.” This is even truer today than just a few years ago when it was written—at that point, a Google search for “Agile software development” generated nearly 14 million results. As of the writing of this blog post (just a few short years later), that number is over 196 million.

Även om ditt företag tekniskt sett inte är ett teknikföretag spelar utvecklingen av programvara troligen en stor roll i din verksamhet. Det är just därför som Agile sprider sig så snabbt, inte bara inom teknik utan i praktiskt taget alla branscher: Mjukvaruteam börjar nå högre prestanda och andra team noterar detta och börjar anpassa sig till samma metoder.

Vid en viss punkt verkar dock alla dessa företag uppleva samma växande smärta: När deras programvaruteam väl har börjat behärska Agile - vilket förbättrar tiden till marknaden, kontinuerligt lärande, lyhördhet och samarbete - upptäcker de att bristen på smidighet inom personalavdelningen hindrar dem från att fortsätta med denna utveckling.

I det första inlägget i den här serien diskuterade vi varför HR går in i Agile. I det här inlägget tittar vi närmare på hur agila metoder inom HR inte bara kan förbättra andra team utan också öka effektiviteten, öppenheten och ändamålsenligheten inom personalverksamheten.

Här är fyra anledningar till varför du bör ha en agil personalavdelning.

ÖKA INSYNEN INOM OCH UTANFÖR PERSONALAVDELNINGEN.

En av de främsta fördelarna med Agile som grupperna rapporterar om är ökad synlighet och transparens i hela gruppen. Med andra ord känner sig människor i agila team mer "inkopplade" i vad deras kollegor gör, tack vare agila metoder som dagliga standups och retrospektiva möten.

Här är anledningen till detta: Ofta träffas HR-grupper inte regelbundet för att dela med sig av framsteg på ett fortlöpande, formellt sätt. Detta resulterar i ett team som egentligen är mer en samling funktionella silos än ett team. Ledarna har liten insyn i hur initiativen fortskrider eller vad deras team arbetar med.

Genom agila metoder som dagliga standups och visualisering av arbetet på en Kanban-tavla lär sig agila HR-team att kommunicera mer och mer effektivt. Detta skapar en ny miljö av öppenhet, där gruppmedlemmarna får insyn i vad andra arbetar med och kan samarbeta för att lösa problem snabbt.

MINSKA RISKERNA I HELA ORGANISATIONEN.

En annan fördel med ökad transparens i hela organisationen är att teamet kan identifiera och åtgärda problem tidigare - innan de blir större problem.

En av HR:s viktigaste uppgifter är att minska riskerna med de personer som arbetar inom organisationen. Denna risk kan ta sig uttryck i många olika former: Dålig kulturell anpassning, giftiga personligheter, otillräckliga rutiner för introduktion och sexuella trakasserier, för att nämna några.

Den ökade öppenheten - och mer specifikt det ökade informationsflödet som följer av Agile - kan hjälpa till att uppmärksamma rätt personer tidigare när problem uppstår, så att de kan åtgärdas snabbare.

DE SKA FÖLJA SAMMA REGLER SOM ANDRA AVDELNINGAR.

HR-grupper känner sig ofta i stor utsträckning bortkopplade från resten av organisationen - att inte hoppa på det agila tåget kan förvärra problemet, särskilt om det redan finns underliggande spänningar mellan agila grupper och en HR-avdelning som inte är agil.

Om dina produktteam, säljteam och kundverksamhetsteam alla praktiserar agilitet, följer agila metoder och använder agila verktyg för att hantera sitt arbete på ett agilt sätt, men din HR-organisation inte gör det... kommer det att kännas som om samarbetet är som att spela ett spel som du inte känner till reglerna för. Du kanske kan bidra, men inte på samma sätt som om du är fullt medveten om hur spelet fungerar.

Istället för att spela efter två olika uppsättningar regler kan HR-organisationer dra stor nytta av att anamma agila metoder, verktyg och idéer. De kommer inte bara att få bättre stöd till andra avdelningar inom organisationen, de kommer också att kunna uppleva alla fördelar med Agile.

...VILKET UPPMUNTRAR TILL SAMARBETE MELLAN OLIKA AVDELNINGAR.

När HR-avdelningen blir agil hjälper det till att undanröja många av de hinder som kan ha hindrat samarbete över avdelningsgränserna, t.ex. att man arbetar med olika verktyg, i olika planerings- och genomförandecykler eller mot olika mål som andra team i organisationen.

Genom att tala samma "språk" och, ännu viktigare, arbeta enligt samma agila ideal kan man överbrygga klyftor mellan HR och resten av organisationen och uppmuntra till det djupare samarbete som krävs för en verkligt effektiv HR-organisation. Istället för att kanske samla in information från andra team och sedan "gå och göra", arbetar en agil HR-organisation kontinuerligt med andra avdelningar för att skapa effektiva lösningar för att anställa, ta emot, behålla och stödja begåvade människor.

FORTSÄTT LÄSA.

Håll ögonen öppna för nästa och sista avsnitt i den här serien, där vi kommer att diskutera hur man kommer igång med Agile HR.

Relaterade inlägg

Skrivet av Maja Majewski