Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Förvaltning av produktportföljen, Förvaltning av projektportföljer, Strategisk planering

Comparing and Contrasting with Waterfall Charts – Enrich Consulting

Publicerad By Dr. Richard Sonnenblick

We’ve mentioned waterfall charts in several blog posts, notably posts that focus on scenario and variance analysis. Because we have a number of different ways to generate waterfall views within Enrich Analytics, creating a video that describes ‘all the waterfalls’ has been on our to-do list for some time.

You can see the video for yourself, below. It’s a good refresher, even for those who have used the Enrich Analytics Platform or Enrich Viewport for years.

In a portfolio of more than a few dozen initiatives, it can be impossible for executives to undertake a detailed review of every change in every initiative since the last portfolio review. Waterfall charts are a great way to visually summarize quantitative changes in a medium-to-large sized R&D or product portfolio.

Waterfall charts are useful for:

  • Comparing two portfolio investment plans and demonstrating how they differ in cost or value by region, technology, or division.
  • Highlighting changes in cost, risk, or value to a portfolio since the last portfolio review
  • Comparing division or regional contributions to revenue or cost growth over time

 

Final waterfall fun fact: Some people call waterfall charts Mario charts because, well…

Super Mario World or waterfall chart?

Relaterade inlägg

Skrivet av Dr. Richard Sonnenblick Chief Data Scientist

Sonnenblick, Planviews Chief Data Scientist, har många års erfarenhet av att arbeta med några av världens största läkemedels- och life science-företag. Genom denna djupgående studie och tillämpning har han framgångsrikt formulerat insiktsfulla prioriterings- och portföljgranskningsprocesser, poängsystem samt finansiella värderings- och prognosmetoder för att förbättra både produktprognoser och portföljanalys. Sonnenblick har en Ph.D. och MS från Carnegie Mellon University i teknik och offentlig politik och en BA i fysik från University of California, Santa Cruz.