Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Förvaltning av produktportföljen, Förvaltning av projektportföljer, Strategisk planering

Scenario Analysis is Easy with Enrich Analytics – Enrich Consulting

Publicerad By Dr. Richard Sonnenblick

In our latest video, we showcase how easy it is to compare projects and portfolios with Enrich Viewport and the Enrich Analytics Platform. The video covers:

  1. When scenario analysis should be used
  2. How to compare projects head-to-head
  3. How to compare portfolios head-to-head
  4. Using a waterfall diagram to summarize differences between two portfolios
  5. Tricks for selecting and deselecting subsets of a portfolio

Even longtime users of Enrich Analytics will benefit from the tips outlined in the video. We look forward to your comments!

PS: Looking for more on scenario analysis? Check out these related blog posts:

Relaterade inlägg

Skrivet av Dr. Richard Sonnenblick Chief Data Scientist

Sonnenblick, Planviews Chief Data Scientist, har många års erfarenhet av att arbeta med några av världens största läkemedels- och life science-företag. Genom denna djupgående studie och tillämpning har han framgångsrikt formulerat insiktsfulla prioriterings- och portföljgranskningsprocesser, poängsystem samt finansiella värderings- och prognosmetoder för att förbättra både produktprognoser och portföljanalys. Sonnenblick har en Ph.D. och MS från Carnegie Mellon University i teknik och offentlig politik och en BA i fysik från University of California, Santa Cruz.