Framtiden är mänsklig. Den avgörande nyckeln är DU.

Omvandlingen sker snabbt och ofta, och drivs framåt av mänsklighetens oändliga förmåga att upptäcka och utnyttja digitala innovationer. Hur man ska reagera på de förändringar som denna teknik medför är ett ständigt diskussionsämne i styrelserum och virtuella mötesrum. Men när man tänker på transformation och hur mycket av den som är beroende av att fördjupa sig i en alltmer digital...

Den saknade pusselbiten: Hur man kopplar planering till leverans

Det här blogginlägget handlar om hur man på ett effektivt sätt omvandlar strategier till handling och lyfter fram Value Stream Management (VSM) som en viktig metod för att effektivisera arbetet från idé till leverans och se till att strategierna genomförs på ett effektivt sätt.

Navigating Change: A Blueprint for Taming Strategic Drift 

Strategiskt slarv kan kosta organisationer upp till $1,4 biljoner dollar per år fram till 2026. I det här blogginlägget får du ta del av en tredelad plan för att hantera organisationsförändringar, som gör det möjligt för dig att ta itu med några av de viktigaste interpersonella komponenterna i misslyckade strategier.

Hur prenumerationserbjudanden för professionella tjänster skapar värde

Som ledare inom professionella tjänster är du förmodligen alltför medveten om begränsningarna med engångsmetoder för implementering av programvara. I dagens affärslandskap uppfyller dessa föråldrade metoder inte kundernas krav på flexibilitet och optimering. Alltför ofta skapar de en klyfta mellan organisationens strategi och dess faktiska genomförande. Detta leder till förseningar, dålig prestanda och...

Toppprognoser för 10 produktutveckling och innovationshantering för 2024

När vi välkomnar det nya året bad vi vårt team av experter på produktinnovation och tankeledare att identifiera trender som de ser i branschen och i våra kunders implementeringar. Tio viktiga trender framkom ur denna förfrågan med stor potential att driva innovation, omforma R&D-praxis och omdefiniera hanteringen av produktportföljer. De trender som beskrivs i...

Att maximera PMO:s värde börjar med en förändring av tankesättet

Utveckla ert projektledningskontor (PMO) till att bli en av de mest effektiva strategiska partnerna i er organisation. Du har stora planer för det nya året. Men hur omvandlar man dessa planer till affärsresultat samtidigt som man hanterar det oväntade? Allt börjar med en förändring av tankesättet. Genom att anamma ett sponsorperspektiv kan PMO:n...