To Fund or Not to Fund: Helping Executives Get to “No” – Enrich Consulting

Another striking—and often underappreciated—aspect of [Steve] Jobs’ success was his ability to say no. At a company like Apple, thousands of ideas bubble up each year for new products and services that it could launch. The hardest thing for its leader is to decide which ones merit attention. Mr Jobs had an uncanny knack of...

Resursförvaltning 101, del 3: Optimering, anpassning och effektivitet

Vi är tillbaka med den spännande avslutningen på vår bloggserie om resurshantering i 3 delar. Vi har redan tittat på att lägga en grund och kartlägga vår nuvarande arbetsbelastning. I det här inlägget kommer vi att utforska hur vi optimerar och anpassar vår projektportfölj för att få ut mesta möjliga effektivitet ur vårt folk....

Pawel Brodzinski: Portföljhantering med Kanban

Introduktion av Jon Terry, COO för Planview AgilePlace Som många av er vet har vi arbetat ett tag med att utveckla en ny version av Planview AgilePlace som bland annat kommer att göra det möjligt för våra kunder att hantera sina företagsprojekt och portföljer med en hierarki av kanbanbrädor på flera nivåer. Några av er kanske har sett...

Produktföretag delar med sig av sina prioriteringar, risker och smärtor i samband med innovation i en ny studie

Är det lämpligt för produktbaserade organisationer att fatta improviserade beslut när de inte har insyn eller tillgång till korrekta data eller mätvärden? Har produktledarna resurser för prioriterade projekt för att driva innovation och tillväxt? Är det möjligt att underpresterande projekt fortsätter att ta dyrbara resurser i anspråk? Enligt branschens tredje rapport om produktportföljhantering...

Tied Up in Knots: Wasted Effort in R&D Portfolio Management – Enrich Consulting

“We can’t talk about the portfolio until you explain why Varmenase revenue is 5% less than last year’s forecast!” In almost every large organization a huge percentage of the effort in the “portfolio” process is spent “tying out” the new project valuations with the old ones. Teams ardently create reports to explain why the net present...

All the NPVs are wrong. Can we talk about the portfolio now? – Enrich Consulting

A review of Itanium server sales forecasts made over seven years reveals the same bias year after year after year. When the economist Kenneth Arrow was working as an air force weather forecaster during the Second World War, he and his colleagues found that their long-range weather predictions were no better than random. They informed...

Is Your Innovation Strategy Actionable? – Enrich Consulting

Every firm we speak with talks about strategy, and yet for all the attention lavished upon the idea, few companies are able to craft a strategy that provides a clear path forward for the R&D organization. Why is it so hard? There are a wide range of statements that are interesting, useful, difficult to conceive,...

Om det ser ut som ett moln, talar som ett moln...

Molnbaserade lösningar är helt klart här för att stanna, vilket är en mycket bra sak för företag och konsumenter. I företag har SaaS-erbjudanden (Software-as-a-service) varit den dominerande molnbaserade lösningen på senare tid. Fler och fler organisationer drar nytta av de ekonomiska fördelarna med SaaS-erbjudanden inom ett stort antal programvarukategorier. Till exempel kan molnbaserade...

Are large companies doomed to failure? – Enrich Consulting

It is hard to open the paper these days without seeing a story presaging the demise of a another industry titan. If you believe the articles, Microsoft, GM, Xerox, Dell and many other bellwethers will face, at best, a slow, uninteresting decline due to their failure to innovate in ways that disrupt the markets in...