iPad-verktyg för projektledare

iPad har varit en revolutionerande enhet som har fört surfplattor från en relativt okänd plats till den vanliga marknaden. Det som gör iPad så övertygande - dess lätt bärbara storlek och vikt, snabba uppstart och varierande programutbud - gör den också till ett utmärkt verktyg för projektledare. De flesta av oss är sällan fastkedjade vid ett skrivbord, och snabbt,...

Kalkylbladens roll i en långsiktig planeringsprocess - del 1

Under en webbsändning nyligen frågade en finansperson mig om användningen av kalkylblad i planeringsprocessen. Eftersom detta är ett så vanligt tema (över 70 % av de tillfrågade svarade att de använder kalkylblad i sin planeringsprocess) bestämde jag mig för att lägga till mina observationer i samtalet. Att tala om för en finansperson att de inte ska använda...

To Fund or Not to Fund: Helping Executives Get to “No” – Enrich Consulting

Another striking—and often underappreciated—aspect of [Steve] Jobs’ success was his ability to say no. At a company like Apple, thousands of ideas bubble up each year for new products and services that it could launch. The hardest thing for its leader is to decide which ones merit attention. Mr Jobs had an uncanny knack of...

Resursförvaltning 101, del 3: Optimering, anpassning och effektivitet

Vi är tillbaka med den spännande avslutningen på vår bloggserie om resurshantering i 3 delar. Vi har redan tittat på att lägga en grund och kartlägga vår nuvarande arbetsbelastning. I det här inlägget kommer vi att utforska hur vi optimerar och anpassar vår projektportfölj för att få ut mesta möjliga effektivitet ur vårt folk....

Pawel Brodzinski: Portföljhantering med Kanban

Introduktion av Jon Terry, COO för Planview AgilePlace Som många av er vet har vi arbetat ett tag med att utveckla en ny version av Planview AgilePlace som bland annat kommer att göra det möjligt för våra kunder att hantera sina företagsprojekt och portföljer med en hierarki av kanbanbrädor på flera nivåer. Några av er kanske har sett...

Produktföretag delar med sig av sina prioriteringar, risker och smärtor i samband med innovation i en ny studie

Är det lämpligt för produktbaserade organisationer att fatta improviserade beslut när de inte har insyn eller tillgång till korrekta data eller mätvärden? Har produktledarna resurser för prioriterade projekt för att driva innovation och tillväxt? Är det möjligt att underpresterande projekt fortsätter att ta dyrbara resurser i anspråk? Enligt branschens tredje rapport om produktportföljhantering...

Tied Up in Knots: Wasted Effort in R&D Portfolio Management – Enrich Consulting

“We can’t talk about the portfolio until you explain why Varmenase revenue is 5% less than last year’s forecast!” In almost every large organization a huge percentage of the effort in the “portfolio” process is spent “tying out” the new project valuations with the old ones. Teams ardently create reports to explain why the net present...