Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

Användning av årlig budgetering för att öka avkastningen för aktieägarna

Del 1: Att överbrygga klyftan mellan strategi och genomförande

Publicerad Av Madison Laird
Användning av årlig budgetering för att öka avkastningen för aktieägarna

Kopplingen mellan ett företags strategi och den långsiktiga planeringsprocessen, som kulminerar i den årliga budgeten, har alltid varit, för att uttrycka det snällt, mycket lös. För de av oss som är nära planeringen har varit ett välkänt problem under lång tid. Ändå fortsätter vi att bli förvånade när vi upptäcker att företagen inte kan genomföra sina långsiktiga ambitioner. En forskningsstudie som presenterades i mars månads 2012 McKinsey Quarterly med titeln How to Put Your Money Where Your Strategy Is kvantifierar effekterna av klyftan mellan strategi och genomförande och drar slutsatsen att för att överbrygga klyftan krävs det mer än bara beslutsamhet från företagets sida - det krävs att man tillämpar den analytiska insikt som krävs för att fatta rätt beslut.

Problemet kan enkelt sammanfattas. Alla företag skapar strategiska mål, men få företag använder sin långsiktiga planeringsprocess för att omsätta dessa strategiska mål i konkreta budgetar som är baserade på avdelningar. När det är dags att skapa en årsbudget fördelar de flesta företag sina resurser på ungefär samma sätt som föregående år. Med tiden garanterar denna process praktiskt taget att företaget aldrig kommer att uppfylla sina strategiska ambitioner.

Problemet är ingen hemlighet. Jag minns ett nyligen genomfört, specifikt samtal som Planview-teamet hade med en framstående analytiker som täcker programvarutillämpningar som används av ekonomiavdelningar. Han framhöll denna klyfta mellan strategi och budgetering som ett av de största problem som företagen står inför i dag. Jag frågade honom hur han skulle gå tillväga för att kvantifiera marknaden för lösningsbaserade metoder. Han inledde sitt svar med att säga: "Anta att nästan alla företag av en viss storlek har det här problemet..." - ett erkännande av hur vanligt det här problemet är.

The new McKinsey study has quantified the problem and the impact. The authors noted in their summary, “Most companies allocate the same resources to the same business units year after year. That makes it difficult to realize strategic goals and undermines performance” (2012, p.1). The authors found a few companies that did reallocate their budgets, and then compared the results of those companies with the results of companies who made minor tweaks to their budgets. They found that over time, the companies who made the budget reallocations “earned, on average, 30 percent higher total returns to shareholders (TRS) annually” than those who did not (2012, p.3).

Hur kan ett företag koppla samman sina företagsstrategier med genomförandet? Vad kan ett företag göra för att göra mer betydande och lämpliga förändringar i sin årliga budgetprocess? Jag fann det intressant att författarna rekommenderar att ett företag ska använda alla tillgängliga verktyg för omfördelning av resurser (Hall, Lovallo & Musters, 2012). I artikeln utgår de från att företaget överhuvudtaget har verktyg för resursfördelning. Och enligt min erfarenhet gör de flesta företag inte det.

För att fördela resurserna på ett lämpligt sätt i en årlig budgetprocess krävs en funktion som kallas "optimering". Att hitta ett verktyg som optimerar resurserna i enlighet med företagets strategiska mål är att använda rätt verktyg för jobbet. Genom att välja ett verktyg som gör det möjligt att optimera budgeten kan företaget utveckla årliga avdelningsbudgetar som gör det möjligt för företaget att förverkliga sina ambitioner och uppnå betydligt högre aktieavkastning. För mer information om detta ämne, läs The 15 Fallgroparna med långsiktig planering .

I del II av den här serien granskas funktionen "Optimering" i detalj och diskuteras hur du kan använda optimering i din planeringsprocess. Jag skulle vilja höra från dig. Hur minskar ni klyftan mellan strategi och genomförande? Vilka metoder fungerar och vilka fungerar inte? Dela med dig av dina erfarenheter genom att lämna en kommentar nedan.

Hall, S., Lovallo, D., & Musters , R. (2012). Hur man sätter pengarna där strategin är . McKinsey Quarterly

Relaterade inlägg

Skrivet av Madison Laird

Madison Laird är en veteran inom portföljförvaltning och har anslutit sig till Planview som Executive-in-Residence. Madisons erfarenhet av portföljhantering och strategisk planering omfattar perspektiv från stora företag som IBM och Cisco, GM-roller på medelstora företag och VD-roller på små företag. Madison har fått många utmärkelser under sin karriär, bland annat ett Catalyst Challenge-pris från Ciscos ekonomichef och en nominering av AT&T till Ernst & Young's Entrepreneur of the Year-pris.