Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Vision och trender

Över 1,500 brittiska företag missade tidsfristen för könsrelaterade löneskillnader

Publicerad By Team AdaptiveWork

Jämställdhet på arbetsplatsen och att åtgärda löneskillnaderna mellan könen har varit en hög prioritet för den nuvarande regeringen och samhället i stort under de senaste åren. Som ett led i strävan efter mer jämställda arbetsplatser har brittiska arbetsgivare med fler än 250 anställda är nu skyldiga att lämna in sina lönesiffror för könsrelaterade löner. för att både göra frågan känd och ge myndigheterna en bättre uppfattning om omfattningen av den aktuella frågan.

En utbredd underlåtenhet att lämna in uppgifter

Equalities and Human Rights Commission (EHRC) i Storbritannien har dock avslöjat följande mer än 1,500 Arbetsgivare i Storbritannien inte har lämnat in dessa uppgifter. Detta är i sig en dålig bild av engagemanget för att minska löneskillnaderna mellan könen, vilket exemplifieras av det faktum att uppgifter från de företag som lämnat in siffror visar att män i genomsnitt får högre löner i 78 % av företagen, medan kvinnor får högre löner i 14 % av organisationerna.

Det är olagligt i Storbritannien att diskriminera kvinnor på grund av lön, dvs. att betala en kvinna mindre än en man för samma arbete. Löneskillnader mellan könen kan å andra sidan uppstå när ett kön, i allmänhet män, genomgående gynnas i ledande befattningar och därmed får högre lön i genomsnitt. Det kan tyckas vara ganska subtilt och svårt att sätta fingret på fördomar och könsfavorisering, men när det är något som upprepas på alla nivåer och inom alla sektorer av statliga och professionella organisationer är det svårt att undvika slutsatsen att det finns systematiska fördomar på nationell nivå.

Vissa branscher är mer krävande än andra

Vissa branscher är mycket mer skyldiga till stora löneskillnader mellan könen än andra, med utbildning, finans och försäkring samt byggbranschen som alla rapporterar 20% eller mer av en medianlöneskillnad per timme. Några av de värsta enskilda företagen är Ryanair, med en skillnad på 71.8% och modeföretaget Karen Millen som betalar män 49% mer än kvinnor. Det fanns också vissa företag, bland annat Tesla Motors och barnklädestillverkaren Mamas and Papas, som betalade kvinnor mer än män, men skillnaderna var mycket mindre, vilket är i linje med förekomsten av företag som är fördomsfulla mot kvinnor i allmänhet.

Öka din affärsmässighet med Planview AdaptiveWorks programvara för projekthantering

EHRC har därför fått i uppdrag att kartlägga djupet av Storbritanniens problem och därefter identifiera vägar mot en mer neutral löneskillnad mellan könen. Deras verkställande direktör, Rebecca Hilsenrath, förklarade att de "vill att (brittiska arbetsgivare) ska titta på deras flexibla arbetsmetoder...för att ta itu med fördomar, medvetna och omedvetna, och för att ta itu med fall av diskriminering på grund av graviditet och moderskapslön."

Uppgifter om det första året: En översikt

Totalt sett var den medianlöneskillnad som rapporterats nationellt från de 10,000 företag som lämnat in sina uppgifter 9.7%. Eftersom detta är det första året som uppgifterna har sammanställts och offentliggjorts finns det ingen baslinje att jämföra med, men det faktum att endast 8 % av företagen har rapporterat att de inte har några löneskillnader mellan könen alls är skäl nog att oroa sig.

De brittiska arbetsgivare som ännu inte har uppfyllt sin lagstadgade skyldighet att lämna uppgifter om löner på grund av kön kommer att kontaktas och en verkställighetsprocess kommer att inledas. I vilket fall som helst, med mer än ¾ av företagen som erkänner att de betalar män mer än kvinnor, verkar det som om problemet med löneklyftan mellan könen i Storbritannien fortfarande har en lång väg att gå innan det är löst.

Relaterade inlägg

Skrivet av Team AdaptiveWork