Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Vision och trender

En ledningsguide för att mäta digital omvandling

Del 1: Bli mästare i ditt rike

Publicerad Av Leyna O'Quinn
En ledningsguide för att mäta digital omvandling

I den digitala eran finns det en ny utmaning att hålla din organisation uppdaterad. Kundernas förväntningar är högre, du måste leverera produkter snabbare till marknaden och konkurrensen är mer aggressiv. Organisationer förväntas idag gå från att vara produkt- och projektcentrerade till kundcentrerade, vilket kan kräva enorma förändringar på alla avdelningar. Detta skapar ofta mycket stress för företaget, särskilt för chefer på C-nivå, men det behöver inte vara så - inte om din organisation framgångsrikt genomgår en digital omvandling.

Detta innebär att skapa oöverträffade samordningsnivåer i hela verksamheten - som omfattar produkter, tjänster, resurser, applikationer, geografiska områden etc. - som möjliggör större insyn i arbetet och förbättrad precision i initiativen. Chefer på C-nivå måste leda denna omvandling och se till att det arbete som utförs inte bara är effektivt utan även stämmer överens med de strategiska målen.

While this can be a serious undertaking, the financial gain and increased market share to be realized are real and measurable. Essentially, the change is worth it. However, it can be tricky to measure digital transformation, but not impossible. Let’s walk through some of the challenges of rewiring your organization, accompanied by just how you can measure the change, as taken from the eBook, “Deliver Your Digital Transformation Strategy at Speed.”Leverera din strategi för digital omvandling i snabb takt Executive Guide

Tips för att mäta digital omvandling

Utmaning 1: Den digitala omvandlingen innebär att det finns enorma samband och beroenden mellan olika initiativ.

Lösning: Det är här som "oöverträffade samordningsnivåer" kommer in i bilden. Samordningen måste ske inte bara inom varje enskilt initiativ, utan måste även omfatta en bred uppsättning resultat och organisatoriska silos. Detta innebär att du måste använda rätt program för arbets- och resurshantering och göra dig av med alla e-postmeddelanden och kalkylblad.

Mätning: Med den omfattande samordningen får du mer exakta data och insikter som är kopplade till helheten - du får något som du faktiskt kan se och hantera. På så sätt kommer du att kunna fatta snabbare och effektivare beslut, uppnå tillväxtmål, anpassa dig bättre till förändrade förhållanden och planera bättre för framtiden.

Utmaning 2: Att försöka hålla alla på samma sida, mitt i en enorm förändring.

Lösning: Det är dags att avskaffa de statiska skrivbordsverktygen, eftersom de är helt otillräckliga för en så komplex verksamhet. Istället måste interna processer och verktyg vara lika digitaliserade som de produkter du försöker utveckla för att människor ska kunna upprätthålla ett effektivt samarbete.

Mätning: Bli herre över din värld med hjälp av en strategisk instrumentpanel som ger dig kontroll över din digitala omvandling. På så sätt kan du mäta förändringar på rätt sätt genom att i realtid se resultat, ekonomi och investeringar från hela företaget. Dessutom minskar risken för misslyckanden, du får bättre möjligheter att uppfylla tillväxtmålen och kan snabbt fatta beslut om avvägningar när det behövs.

Utmaning 3: Att noggrant mäta framstegen i den digitala omvandlingen och de fördelar som uppnås.

Lösning: Om du har rätt information och analyser i realtid till hands kan du mäta framstegen på bästa sätt. Lösningen är återigen den strategiska instrumentpanelen, som bör vara tillgänglig för hela organisationen.

Mätning: Visa resultat och fördelar genom organisationens förbättrade förmåga att snabbt anpassa sig till nya konkurrenter och en snabbt föränderlig marknad. Dessutom kan organisationen sticka ut genom att ha förmågan att utnyttja ny teknik som förändrar spelet.

Om du inte har full kontroll över dina strategiska initiativ kan det ha en negativ inverkan på ditt resultat och ditt rykte, och därför är det dags att återta kontrollen genom digital omvandling. Bidra inte till statistiken om att hälften av alla strategiska initiativ misslyckas, utan var istället en ledare för förändring genom att skilja dig från konkurrenterna.

Om du vill veta mer om hur du navigerar ditt företag i en värld av digital omvandling kan du ladda ner e-boken "Deliver Your Digital Transformation Strategy at Speed," där du hittar 7 nyckelelement som hjälper dig att göra din organisation redo för den digitala eran.

Fortsätt att läsa denna serie i sex delar, som listas nedan:

Work and Resource Management är nu en e-bok

 

Relaterade inlägg

Skrivet av Leyna O'Quinn Strategist för innehåll

Leyna O'Quinn är certifierad Scrum Master och certifierad SAFe Agilist. Hon har förvaltat Planviews bloggstrategi i mer än 7 år. Hon skriver om portfölj- och resurshantering, lean och agil leverans, projektsamarbete, innovationshantering och företagsarkitektur. Hon har mer än 15 års erfarenhet av att skriva om teknik, industritrender och bästa praxis. Hon har en Bachelor of Science i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring.