Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Agil programhantering, Enterprise Agile Planning

Allt du behöver veta om OKR

Publicerad Av Liz Llewellyn-Maxwell
allt du behöver veta om okrs

Vet du allt du behöver veta om OKR? OKR, som står för Objectives and Key Results (mål och nyckelresultat), är en mycket populär process som företag använder för att koppla ihop organisations- och gruppmål med mätbara resultat. OKR hjälper till att besvara dessa två frågor:

  • Vart vill vi ta vägen?
  • How will we measure our efforts to get there?

För att hjälpa dig att nå ditt mål för att lära dig mer om mål och nyckelresultat har vi samlat våra bästa artiklar, guider och blogginlägg nedan. 

Här är allt du behöver veta om OKR:er

A Guide to OKRs: Mastering Objectives and Key Results

OKR-processen har fått stor spridning bland företag runt om i världen eftersom den är lätt att förstå och tillämpa i stor skala. Om du är ny med OKR eller vill fräscha upp din förståelse kan du börja med denna omfattande guide. Du får lära dig:

  • Hur man definierar ett mål
  • Hur man väljer effektiva nyckelresultat
  • Fördelarna med att använda OKR
  • And more!

Kom igång här

OKRs vs. KPIs: Understanding the Differences

OKR och KPI:er, oj! Även om det kan verka som om OKR och KPI:er är två olika metoder som organisationer måste välja mellan, är "OKR vs KPI:er" en lite felaktig benämning, eftersom de faktiskt kompletterar varandra. De flesta organisationer har nytta av att använda dem tillsammans, och att använda den ena eller den andra beroende på vad de behöver mäta eller övervaka.

I den här guiden får du veta hur du effektivt använder OKR och KPI:er för att utvärdera din prestation.

Lär dig skillnaderna

OKRs: Objectives and Key Results

När organisationer börjar utveckla sitt sätt att planera, budgetera och finansiera måste de också förändra sitt sätt att mäta värdet av leveransen. I denna föränderliga arbetsvärld tenderar mätningar av produkter och värdeflöden att delas in i två grundläggande kategorier av mätvärden: KPI:er och OKR:er. Den här bloggen förklarar hur OKR och KPI:er används i Lean-Agile-budgetering för att anpassa teamens sätt att planera, finansiera, genomföra och mäta sitt arbete.

Låt oss tala om Lean-Agile Budgetarbete

Exempel på OKR: OKR:er från den verkliga världen som du kan använda just nu

Att granska exempel på OKR (Objectives and Key Results) kan vara en utmärkt inspirationskälla för att skriva dina egna OKR. I den här artikeln går vi igenom flera verkliga exempel på OKRs för att illustrera hur du kan använda detta kraftfulla verktyg för att driva innovation i din egen organisation. 

Se OKR-exempel

Hur man skriver OKR:er: Vad man bör undvika och vad som verkligen fungerar

Ett blogginlägg med titeln "Allt du behöver veta om OKR" skulle inte vara komplett utan en guide som förklarar hur man skriver dem. Det kanske förvånar dig att vanliga målformuleringsprocesser kan undergräva dina OKR-insatser, särskilt när du lär dig hur du skriver effektiva OKR:er. Det är lätt att göra misstag när grupperna har erfarenhet av mer traditionella målformuleringssystem. 

Här är några misstag som du bör undvika när du utvecklar OKR:er. 

Skriv några OKR:er

OKR Software: What It Is and What to Look For

En stor utmaning för många organisationer är att även om OKR-ramverket är otroligt användbart för att brainstorma och definiera mål, kan det vara svårt att hålla dessa mål i minnet utan ett sätt att följa upp dem. OKR-programvara kan eliminera mycket av den huvudvärk och de tekniska flaskhalsar som orsakas av planering, spårning och mätning av OKR med kalkylblad eller allmänna HR-verktyg.

Utforska OKR-programvaran

Välja en OKR lösning

I takt med att fler företag övergår från projekt till produkt och skalar Agile i hela organisationen spelar OKR en viktig roll för att företagets omvandlingsresa ska bli framgångsrik. Att välja rätt OKR-lösning är ett viktigt steg för att befästa den rollen och se till att din organisation lyckas med den här processen.

I den här guiden får du veta vilka fem funktioner du behöver för att planera, spåra och mäta mål och nyckelresultat på ett framgångsrikt sätt. 

Välj med självförtroende!

Lär dig hur Planview möjliggör OKR:er

OKR med Planviews CPO Patrick Tickle

Inför lanseringen av OKRs i Planview AgilePlace träffade vi Planviews produktchef Patrick Tickle för att prata om OKRs. Här är vad han hade att säga om OKR:s senaste "renässans" och hur agila företag använder dem för att driva på sin tillväxt. 

Läs intervjun

Utnyttja OKR:er för att låsa upp Agility

Ett framgångsrikt genomförande av företagsstrategin kräver anpassning mellan agila team. Många företag vänder sig därför till OKR-ramverket (Objectives and Key Results) för att få hjälp med att sätta upp mål. Titta på detta förinspelade webbseminarium på för en djupgående diskussion om hur OKR:er kan hjälpa till att skala Agile bortom teamnivån och hur man kan utnyttja OKR-funktionerna i Planview AgilePlace för att få det att hända!

Öppna upp smidighet med OKR:er

LeanKit: Objectives and Key Results Demo

OKR-funktionerna bör vara nära kopplade till var arbetet planeras, följs upp och hanteras. När OKR:erna är isolerade från det arbete som utförs är det lätt att tappa greppet om vilka mål du försöker uppnå. Den ska också vara lätt att använda.  

Lär dig hur Objectives and Key Results (OKRs) i Planview AgilePlace™ kan hjälpa din organisation att främja ett resultatbaserat tillvägagångssätt för strategi och leverans och skapa en tydlig synlighet för sammanhängande arbete, från portföljen till teamen, allt i en enda lösning. 

Se on-demand-demon

Uppnå mer, tillsammans med OKR:er

Och där har du det: Allt du behöver veta om OKR! OKR är ett bättre och modernare sätt att stödja några av de centrala idéerna i skalning av Agile, göra övergången från projekt till produkt och fokusera på att leverera värde. 

Oavsett om du vill införa OKR-ramverket eller utöka din användning av det kan OKR-funktionerna i Planview-plattformen hjälpa dig att behålla klarhet och fokus på vad som ska uppnås - och få det gjort. För mer information om de nya OKR-funktionerna i Planview AgilePlace, se och titta på on-demand-demonstrationen här.

Relaterade inlägg

Skrivet av Liz Llewellyn-Maxwell Senior Manager, marknadsföring av innehåll

Liz leder teamet för innehåll för marknadsintroduktion på Planview. Hon arbetade på LeanKit innan företaget förvärvades av Planview. Liz har mer än tio års erfarenhet av Lean-Agile-marknadsföring och tror passionerat på den transformativa kraft som tillämpningen av Lean-Agile-principerna kan ha på team och organisationer.