Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Work Management för team

3 Tips för bättre teamledning

Publicerad Genom Planview Blog
3 Tips för bättre teamledning

Jobbrollen "projektledare" har en dubbel betydelse. Det finns inte bara den uppenbara definitionen "någon som planerar, upphandlar och genomför ett projekt", utan i de allra flesta fall avser det också någon som leder ett projekt team. Det kan vara en särskild utmaning att leda ett team, som kan vara en olik grupp anställda som är spridda över stora områden.

Här är några korta tips för att se till att du får ut det mesta av ditt team:

1. Sätt upp tydliga mål

Att sätta upp tydliga mål och motivera teamet att arbeta bättre tillsammans för att uppnå dem är nyckeln till att få saker gjorda. Inget skapar snabbare frustration i ett projekt än att samla motiverade människor som vill få saker gjorda och sedan inte ge dem någon vägledning om hur de bäst ska arbeta tillsammans.

Därför är det viktigt att tydligt kommunicera roller och ansvarsområden i början av ett projekt. Beskriv de övergripande uppgifter som måste utföras för att uppnå projektmålen. Vare sig du vill eller inte är det ditt team som är de verkliga experterna och alla har sina specifika roller och färdigheter. Det sista en projektledare vill ha är att flera personer arbetar med samma uppgift eller förbiser viktiga uppgifter. "Samordning + kommunikation = slutförande" är en projektledares mantra.

2. Vara öppen

Ett sätt att säkerställa effektiv kommunikation är att skapa ett öppet klimat i teamet. Om du låter ditt team och dina intressenter veta hur planen ser ut och hur allting går framåt kommer de att känna sig mer delaktiga och investerade i resultatet.

Det kan du göra genom att göra informationen tillgänglig och visuell. Det är därför som Kanban-tavlor blir så populära. De är ett konkret sätt att visualisera dina uppgifter som kort och ordna dem i kolumner beroende på vad som pågår, är färdigt eller ännu inte har påbörjats. Kanban-tavlor är utmärkta för team och projektledare att fastställa vem som ska arbeta med vad och samtidigt ge en tydlig och omfattande bild av hur långt varje del av ett projekt har kommit.

3. Träffas regelbundet

Det betyder inte att projektet inte kommer att gå på avvägar! Om du är chef och arbetar på samma plats som många av dina medarbetare är det alltid bra att samla ditt team varje dag och hålla ett snabbt möte. Gör det snabbt och enkelt - inte längre än 10 minuter. Du vill bara att alla ska prata om vad de gjorde igår, vad de arbetar med idag och om det finns något de behöver hjälp med. Det hjälper dig att fånga upp eventuella problem tidigt så att ditt team inte slösar bort tid och du kan hålla projektet på rätt spår.

Teamledning är en av projektledarens viktigaste uppgifter. Om du vill veta mer om vad det handlar om kan du ladda ner vår kostnadsfria e-bok Project Manager's Guide to Getting Things Done.

Du kan också registrera dig gratis på här för att prova Kanban-planer och få igång ditt projekt på fem minuter.

Relaterade inlägg

Skrivet av Planview-bloggen