Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

Varför du behöver både PPM och Agile - del 2

Förbli konkurrenskraftig och hantera alla typer av arbete

Publicerad Av Carina Hatfield
Varför du behöver både PPM och Agile - del 2

I den första delen av min bloggserie i två delar lyfter jag fram 3 av 7 skälen till varför Agile och PPM inte utesluter varandra. Genom att använda både agil och Project Portfolio Management (PPM) kan du göra ditt företag smidigare och mer konkurrenskraftigt. Med Agile kan du genomföra förändringar snabbt. Med PPM kan du hantera alla typer av arbete med tanke på organisationens övergripande strategiska planer.

Som vi nämnde i första delen har Agile sin roll i PMO, där man hjälper till att mäta framgång och rapportera tillbaka till verksamheten. Det är till exempel utmärkt för projekt med en fast tidsplan och fasta kostnader, vilket gör att teamet kan leverera värde snabbare. Men det finns tillfällen då Agile inte är det bästa tillvägagångssättet, t.ex. när formella specifikationer behövs för granskningsbarhet, säkerhet eller exakthet, eller när många godkännanden behövs av flera parter.

Läs gärna igenom Del 1: Undvik metodikfällan, för mer information om de tre första skälen.

När det gäller att prioritera projekt, balansera efterfrågan och optimera resurser behöver du utan tvekan både Agile och PPM.

Här är de återstående skälen till att de inte utesluter varandra:

Agil projektledning: Vad är historien?

1. Balansering av prognoser och faktiska kostnader: När du har till uppgift att planera och hantera kostnader och förmåner är det viktigt att se till att dina planer överensstämmer med den finansiella processen, inklusive budgetering och prognoser. Som förvaltare av verksamheten måste du förstå både prognostiserade och faktiska kostnader i portföljer och organisationer.

Anslutning till PPM: Skapa bättre prognoser för att möjliggöra bättre beslutsfattande; förstå de verkliga kostnaderna för genomförandet, det värde som tillhandahålls och den nytta som erhålls.

2. Planera i månader och kvartal: Du måste tänka längre än veckor och sprintar. Ja, episka berättelser och historier är bra för att åstadkomma stegvisa förändringar, men hur ska du hantera stora, avdelningsövergripande insatser? Ännu värre - hur kan du balansera beroenden mellan olika team över ännu längre tidsperioder? Ärligt talat är de flesta agila verktyg inte lämpade för den här typen av långsiktiga och samordnade insatser.

Koppling till PPM: Utveckla långsiktiga investeringsstrategier som uppfyller affärsmålen.

3. Hantera alla typer av arbete: JIRA är utan tvekan väl lämpat för organisationer som arbetar med mjukvaruutveckling. Men det gäller inte nödvändigtvis för organisationer utanför mjukvaruutveckling. Ur process- och användbarhetssynpunkt kan det vara svårt att använda JIRA. Å ena sidan vill du ha ett verktyg som inte är strikt agilt och som kan hantera alla typer av arbete, men du vill också ha något som är mer intuitivt för olika användningsområden.

Koppling till PPM: Omfattning, planering och utförande av arbete samt effektiv hantering av projekt.

4. Mätning av framgång och bedömning av förändring: Till att börja med är agila verktyg utmärkta för att hjälpa till att driva ständiga releaser och ändringar till kunden. Men att stödja ett företag innebär att arbeta mot en uppsättning strategiska prioriteringar. Du måste också skapa eller förbättra tillgångar som är utformade för att utveckla en viss uppsättning affärsmöjligheter. När det gäller förändringar som görs med hjälp av agila verktyg, hur börjar man mäta deras framgång efter leverans? Vad händer om du vill göra förändringar och måste väga riskerna mot varandra? Det är viktigt att förstå och hantera organisationens ekosystem för att kontinuerligt uppfylla verksamhetens krav och behov. I takt med att dessa förändringar blir en del av verksamheten blir det alltmer komplicerat att avgöra när och hur förändringar ska göras.

Anslutning till PPM: Mäta resultat i meningsfulla affärstermer och främja övergripande ansvarstagande.

Om du vill ha mer information kan du läsa whitepaper, Agile Project Management: What's the Story, och kommentera nedan hur du använder PPM och agil förvaltning i din organisation.

Relaterade inlägg

Skrivet av Carina Hatfield Direktör, produkthantering

Carina Hatfield har alltid en plan. Genom åren har hon förbättrat sin förmåga att reagera och omprioritera på nya idéer och oplanerade händelser. Hon följde sin ursprungliga plan att bli CPA och började arbeta med budgetering, prognoser och strategisk planering tills en ny idé prioriterades och hon tog chansen att gå med i Planview. Efter sex år av implementering av Planview Enterprise för att hjälpa organisationer att förbättra sina strategiska, prognostiska och planeringsmässiga processer har Carina tagit den erfarenheten och tillämpat den i sin roll inom Product Management.