Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

Användning av spårning i realtid för att öka produktiviteten

Publicerad By Team AdaptiveWork

De verkliga fördelarna med spårning i realtid

I dagens snabba affärsmiljö är information mer flyktig än någonsin. När det gäller effektivitet och utveckling är begreppen snabbhet och information av avgörande betydelse. För att kunna övervaka dessa förhållanden på ett lämpligt sätt måste man därför införa spårning i realtid. Genom att övervaka produktiviteten i realtid kan man motverka kontraproduktiva faktorer som inte bara beror på mänskliga fel, utan också på e-post och kalkylprogram som i sig är begränsande när det gäller att samla in information i realtid. I följande artikel kommer vi att utforska några av fördelarna med tidsuppföljning.

Effektiv uppgiftshantering

Stora företag har en mängd rörliga delar som arbetar tillsammans med olika uppgifter mot ett gemensamt mål. Dessa uppgifter kan utses enligt olika tidsmått, t.ex. timme för timme, dag för dag, månad för månad, kvartal för kvartal, år för år och så vidare. Genom att implementera programvara för realtidsspårning kan du förenkla uppgifts- och projekthanteringen genom att registrera exakt hur mycket tid en anställd eller ett team spenderar på ett visst projekt, ange vilka uppgifter som är viktigast och till och med ge nödvändig information om hur du kan delegera dessa uppgifter till vissa anställda eller team. Alla dessa funktioner och fler är tillgängliga via Clarizens kraftfulla spårningsverktyg i realtid, som kan anpassas och konfigureras på en rad olika plattformar beroende på företagets individuella behov.

Kostnadshantering

Finns det något bättre sätt att sänka kostnaderna och minska budgetproblemen än genom en kvantitativ mätning i realtid av företagets arbetsflöde? Denna insikt kan uppnås genom ett enkelt genomförande och fördelarna med tidsuppföljning. Detta gör det möjligt att identifiera ineffektivitet och problem, vilket gör det lättare att genomföra en lösning och minska kostnaderna.

Medarbetarfokus

Tro det eller ej, men det är faktiskt en viktig faktor för att motivera en anställd att hålla koll på sin tid. Genom att implementera en tidsregistrering kan en anställd orientera sig mot sina dagliga mål och dela upp sin tid för att uppnå maximal produktion. Detta kommer också att lära dem effektivare tidshantering, vilket är till stor nytta både för dem och för företaget. Om en anställd skulle hamna på efterkälken eller försumma vissa uppgifter kan realtidsspårning hjälpa honom eller henne att utvärdera hur han eller hon kan använda sin tid på ett bättre sätt. Dessutom kan ledningen med hjälp av en tidsuppföljare hålla ett öga på projekt som ligger efter schemat, så att de kan tilldela fler anställda till projektet eller lägga till ytterligare tid. Det är dock viktigt att informera dina anställda om varför du spårar dem innan du inför spårning i realtid för att upprätthålla en positiv moral.

Lönelista

En av fördelarna med system för spårning i realtid är att de också kan skapa tidrapporter som kan hjälpa till med löneadministrationen. Detta garanterar att varje anställd får rätt lön, oavsett om de missat en tidsstämpel eller inte. Detta innebär också att de anställda kan arbeta med olika intervall utan att behöva övervakas, vilket leder till maximal produktivitet för både ledning och medarbetare.

Optimalt arbetsflöde

Att införa realtidsspårning är ett utmärkt sätt att skapa förståelse för hur verksamheten fungerar och vilka realtidsfaktorer som bidrar till detta. Det ger ägare och ledning en överblick över var varje gruppmedlem lägger sin tid och sina ansträngningar. Detta gör det möjligt för ägare och chefer att utse projekt och uppdrag på ett sätt som är fördelaktigt för deras medarbetare och maximerar den dagliga produktiviteten.

Relaterade inlägg

Skrivet av Team AdaptiveWork