Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Förvaltning av produktportföljen, Förvaltning av projektportföljer, Strategisk planering

Use Variance Analysis to Identify Key Portfolio Changes – Enrich Consulting

Publicerad By Dr. Richard Sonnenblick

Variance analysis is a common tool in financial analysis, helping teams compare the cost forecasts and schedules to actual values. In portfolio management, variance analysis is used not only for cost and schedule comparison, but also to track changes in project and portfolio forecasts of value over time.

We’ve written about these features in the Enrich Analytics product suite before in an earlier blog post. Today we’re releasing a video that provides a great overview of the variance reporting features available in both Enrich Viewport and the Enrich Analytics Platform. Let us know what our next video should cover!

Relaterade inlägg

Skrivet av Dr. Richard Sonnenblick Chief Data Scientist

Sonnenblick, Planviews Chief Data Scientist, har många års erfarenhet av att arbeta med några av världens största läkemedels- och life science-företag. Genom denna djupgående studie och tillämpning har han framgångsrikt formulerat insiktsfulla prioriterings- och portföljgranskningsprocesser, poängsystem samt finansiella värderings- och prognosmetoder för att förbättra både produktprognoser och portföljanalys. Sonnenblick har en Ph.D. och MS från Carnegie Mellon University i teknik och offentlig politik och en BA i fysik från University of California, Santa Cruz.