Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

The Best Project Management Certification for Getting Ahead in Your Career

Publicerad By Team AdaptiveWork

Oavsett om du funderar på att börja en karriär inom projektledning eller om du redan är verksam inom området och vill skaffa dig en konkurrensfördel, är vidareutbildning inom project management certification ett av de bästa sätten att förbättra dina färdigheter och kunskaper.

certifiering av projektledning

Projektledning har under de senaste åren vuxit och blivit en alltmer specialiserad disciplin med utmärkta verktyg till projektledarens förfogande, och en djup förståelse för metoder och bästa praxis har blivit en förutsättning för att lyckas i rollen. Som tur är har det dykt upp många kurser som erbjuder projektledningscertifiering i en mängd olika ämnen.

Här kommer vi att ta en titt på de bästa kurserna för att hjälpa dig att komma vidare i din karriär, så att du inte behöver undra vad som är PMP-certifiering eller om det är vettigt att göra karriär som PRINCE2-utövare.

Öka din affärsmässighet med Planview AdaptiveWorks programvara för projekthantering
  1. PMP: Project Management Professional

Project Management Institute är den äldsta och mest erkända internationella PM-organisationen och de tillhandahåller Project Management Professional-certifiering. Undrar du vad PMP-certifiering handlar om? Det innebär att du har slutfört antingen 4,500 timmars arbete med att leda och styra projekt (eller 7,500 utan examen) och att du har klarat ett omfattande test som bedömer dina kunskaper om ett brett spektrum av projektledningsämnen.

PMI:s erbjudande är det mest erkända av de alternativ som finns på project management certification och är en bra utgångspunkt när du vill bygga upp ett CV med fokus på projektledning. För dem som befinner sig närmare början av sin karriär erbjuder PMI också CAPM (Certified Associate in Project Management) som endast kräver 23 timmars PM-utbildning eller 1,500 timmars erfarenhet.

  1. PRINCE2 Foundation eller Practitioner

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) grundades av den brittiska regeringen i slutet av 1980-talet för att skapa en enhetlig metodik för offentliga projekt och är allmänt erkänd på internationell nivå. Certifieringen visar att du har genomfört PRINCE2-utbildningen. Foundation-kursen (för Foundation-certifikatet) eller har klarat ett prov som visar din förmåga att tillämpa PRINCE2 i en scenario-situation, för att erkännas som en Practitioner. Metodiken fokuserar på hela projektcykeln och hur varje steg kan genomföras på ett effektivt sätt och kan vara till stor nytta om du funderar på att göra karriär internationellt.

  1. MPM: Master Project Manager

MPM som erbjuds av American Academy of Project Management (AAPM) är en yrkescertifiering som visar att man har erfarenhet och förmåga att driva framgångsrika projekt. Det kräver att kandidaten har en djupgående förståelse för bästa praxis och metoder, samt erfarenhet och utbildning inom sitt specifika område.

  1. Certifierad ScrumMaster

Denna certifiering för projektledning erbjuds av den ideella Scrum Alliance som har över 450,000 medlemmar över hela världen och syftar till att främja användningen av agila metoder på arbetsplatsen. Eftersom Agile har blivit så vanligt i organisationer, särskilt inom IT, är det en mycket användbar certifiering att ha och eftersom ScrumMaster-utbildningen kan gås utan tidigare erfarenhet kan den vara en bra utgångspunkt om du vill komma in på området.

  1. PgMP: Program Management Professional

Om du vill gå uppåt i karriären och visa att du kan ha en effektiv övervakning av flera projekt på en övergripande programnivå är PgMP den certifiering du söker. Den erbjuds av PMI och riktar sig till yrkesverksamma på högre nivå och kräver 6,000 timmar (eller 10,500 utan examen) av erfarenhet av programhantering.

Relaterade inlägg

Skrivet av Team AdaptiveWork