Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

How to Project Manage from Home

Publicerad By Team AdaptiveWork

På den moderna amerikanska arbetsplatsen blir det allt vanligare att gruppmedlemmarna utför större delen av sitt arbete hemma. Enligt en studie från U.S. Bureau of Labor Statistics arbetar 25 procent av den amerikanska arbetskraften på distans åtminstone en del av tiden.

Även om detta kan verka som en välsignelse, ställs de som arbetar på distans ofta inför en rad utmaningar som de inte hade förväntat sig. Som projektledare på distans kan det vara svårt att upprätthålla tidsfrister och införa regler för effektivitet. Här är några tips för distansarbete som kan hjälpa dig att hantera stressen när du har en ledarposition utanför kontoret.

Regelbundna kontroller

Som projektledare på distans kan det vara svårt att hitta tid för att träffa alla gruppmedlemmar regelbundet. Att arbeta hemifrån innebär att varje gruppmedlem måste hantera en särskild uppsättning distraktioner och schemakomplikationer. Ett tips för att arbeta på distans i en ledande ställning är att avsätta tid för att träffa varje medlem av ditt team personligen (om möjligt) minst en gång i veckan. Ett möte med alla gruppmedlemmar och olika intressenter bör helst äga rum varje vecka, men två veckor kan vara ett mer realistiskt mål. Genom att träffa varje medlem i teamet ansikte mot ansikte kan du stärka tidsfrister, införa struktur och få en bättre uppfattning om var varje person befinner sig i sitt arbete. Det ger dig också en chans att skapa en mer mänsklig kontakt med dina medarbetare, som alltför lätt kan ta för vana att betrakta dig som en person som bara existerar vid telefonsamtal och via e-post, men inte som en verklig person med ett eget liv och egna problem.

Håll koll på projekten med programvara för företagsledning

Projektledare som arbetar på distans har förutom att hålla koll på gruppmedlemmarnas individuella framsteg även ansvaret för att jonglera med många olika projekt med olika tidsfrister. Utan strukturen på en konventionell arbetsplats kan det vara lätt att tappa greppet och låta saker och ting falla mellan stolarna. Ett av de mest användbara tipsen för distansarbete är att investera i en programvara för företagsledning som gör att du kan hålla koll på varje projekt utan att behöva leta febrilt i e-post och textmeddelanden varje gång. En projekthanteringsplattform som Planview AdaptiveWork kan fungera som en kalender, en statusuppföljare och ett kommunikationscenter för dig och ditt team.

Sätt gränser för dig själv och för andra

Contrary to what one might expect, one of the great perils of working from home is the possibility of overworking. When you don’t have a set schedule that’s the same as everyone else’s, it’s easy not to turn off your ‘work’ clock and allow yourself to relax. A 2013 study focusing on men in the workplace found that 70 percent of male remote workers felt overly stressed and time-constrained, compared to the 50 percent of traditional office workers who felt the same way. Setting limits for yourself and for others is one of the most crucial tips for working remotely and successfully. Whether you’re turning off your phone after a certain hour, not answering emails on weekends or just refraining from sending that 4am text to a co-worker, it’s a move toward keeping yourself, and your fellow workers, feeling calm and on track.

Relaterade inlägg

Skrivet av Team AdaptiveWork