Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

De viktigaste orsakerna till konflikter mellan projektgruppens medlemmar

Publicerad By Team AdaptiveWork

Även om en projektledares främsta uppgift inte bör vara att spela domare, finns det alltid en risk för konflikter när gruppmedlemmarna samarbetar nära. När idéer delas, prioriteringar fastställs och ansvarsområden fastställs kan en projektledare då och då förvänta sig att få mothugg. Genom att förstå huvudorsakerna till konflikter mellan teammedlemmar kan ledningen undvika sådana konflikter och ta itu med dem på rätt sätt när de uppstår.

Orsaker till konflikter

När olika personligheter möts kan det vanligtvis leda till konflikter, men det finns också vissa situationer under projektets livscykel som också tenderar att skapa stridigheter. Även om en projektledare bör vara medveten om möjliga konflikter i alla faser av projektet, är följande några situationer där de bör vara särskilt vaksamma:

Projektledningsstil

Det första exemplet på en potentiell konflikt är projektledarens ledarstil . En projektledare som är disciplinerad och processorienterad kanske inte passar så bra ihop med ett flexibelt team som är vant vid kreativa riktlinjer. Det finns alltid en risk för oenighet om PM:s tillvägagångssätt skiljer sig från hur teamet vill arbeta.

Det är lätt att hantera konflikter på arbetsplatsen när det gäller projektledarens stil. Om en projektledare vill att projektet ska bli en framgång kommer han eller hon att arbeta för att bättre anpassa sin stil till sitt team. Det innebär att ge människor den frihet de behöver för att utföra de uppgifter de tilldelats utan att mikroförvalta.

Agendor för intressenterna

Olika intressen bland de viktigaste intressenterna kan vara en av de största orsakerna till konflikter i ett projekt och en som kan sänka det innan det har fått en chans att simma. I det här fallet är konflikthantering avgörande för att projektet ska lyckas. Det finns många olika typer av personer som kan spela rollen som intressent, bland annat:

  • Kunder
  • Leverantörer
  • Medlemmar i teamet
  • Externa entreprenörer
  • Regering

Den som har ett intresse av projektet och ett inflytande över hur det ska gå till är den som bör involveras fullt ut i processen. Ett projekt bör inte gå vidare förrän alla intressenters agendor är anpassade. Effektiv konflikthantering innebär att man lyssnar på alla intressenter innan man når en överenskommelse som håller sig inom budgeten.

Förändring av räckvidden

Under projektets gång kan det uppstå situationer som kan ändra projektets omfattning. Att effektivt hantera konflikter på arbetsplatsen innebär att kommunicera dessa förändringar med teamet och se till att de känner sig bekväma med dem.

Om till exempel ett team av designers håller på att bygga upp ett projekt och ledningen efter två månader beslutar att ändra omfattningen på grund av marknadsundersökningar, kommer designteamet oundvikligen att ge tillbaka. Men om det kommuniceras effektivt i förväg varför förändringarna behövs (kanske med en bonus som incitament) finns det goda chanser att hålla konflikterna på ett minimum.

Öka din affärsmässighet med Planview AdaptiveWorks programvara för projekthantering

Även om konflikthantering inte är projektledarens primära uppgift ligger det i projektledarens intresse att hålla alla nöjda. Missnöjda intressenter och icke-samarbetsvilliga teammedlemmar kan göra PM:s arbete mycket svårt och kan i slutändan leda till att projektet misslyckas. En skicklig projektledare vet hur man leder ett nöjt team till projektets framgång genom öppen kommunikation, engagemang och effektiv konfliktlösning.

Relaterade inlägg

Skrivet av Team AdaptiveWork