Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

Hur man förblir realistisk med resursplanering

Maximera användningen av dina värdefulla resurser

Publicerad Av Martha Garcia
Hur man förblir realistisk med resursplanering

Tänk dig att du bygger en raket. Du är så ivrig att du köper råmaterialet omedelbart och börjar bygga, med antagandet att allt annat kommer att falla på plats och att du inte behöver någon resursplanering. Sedan får du reda på att ditt team inte är så redo. Vissa är upptagna med andra projekt eller helt otillgängliga, och även vissa av de maskiner du behöver används på annat håll. Du står med en halvfärdig raket utan något slut i sikte.

Utan ordentlig planering kan det hända att projekt aldrig blir verklighet eller att de orsakar mer skada än nytta för din organisation. I den här bloggserien kommer jag att lyfta fram de tips som tas upp i whitepaper, 10 Tips för bättre resursplanering, så att du kan maximera användningen av dina värdefulla resurser. De här tipsen hjälper dig att få insyn i din organisation, så att du kan optimera fördelningsmetoderna och förbättra effektiviteten. Låt oss gå vidare och titta på de fem första:

  1. Se till att du har raketbränsle- kontrollera att du har tillräckliga resurser för att ha en rimlig chans att lyckas. Det kan bli nödvändigt att göra avvägningar om flera projekt behöver samma resurs.
  2. Installera några fönster- du måste se om du är på väg i rätt riktning. Se till att du har en "sann" bild av din resurskapacitet, snarare än att arbeta utifrån uppskattningar.
  3. Fokusera på stjärnorna- slösa inte tid på insatser av lågt värde eller överflödiga insatser. Inrätta en process för hantering av efterfrågan med en mekanism för prioritering och poängsättning.
  4. Utveckla en flygväg som undviker alla hinder- varje steg ska tjäna ett syfte, så kartlägg en genomförandeprocess från början till slut för att upptäcka eventuella ineffektiviteter.
  5. Sätt ihop besättningen- det krävs att mellancheferna deltar för att resursplaneringen ska bli verkligt effektiv. Lämna inte uppgiften åt en enda person.

För mer information kan du ladda ner whitepaper, 10 Tips för bättre resursplanering, och se till att komma tillbaka när jag diskuterar de fem följande. Även om dessa riktlinjer kan verka som sunt förnuft är det många organisationer som fortfarande arbetar utan dem. Genom att inkludera dem i din strategi för resursplanering kan du känna dig tryggare när du går in i nästa projekt.

Hur använder du resursplanering i din organisation? Kommentera nedan hur det hjälper dig att sikta på stjärnorna.

Relaterade inlägg

Skrivet av Martha Garcia

Martha Garcia tog examen från University of Texas at Austin med en BS i kommunikationsstudier. Det var här hon utvecklade ett intresse för företagskommunikation, särskilt inom områdena förändringshantering i komplexa organisationer samt ledarskap och organisatoriskt beteende. Martha är ansvarig för att arbeta nära tankeledare inom IT och PMO för att utveckla övertygande program och innehåll, inklusive informativa webbsändningar och vitböcker för IT PMO-gemenskapen.