Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Work Management för team

How to Become Agile Using Kanban

Publicerad Av Leyna O'Quinn
How to Become Agile Using Kanban

Klisterlappar - beprövade och sanna - tills de inte längre är det. Traditionella verktyg som listor och klisterlappar är tillräckliga när du bara har en handfull uppgifter att utföra, men om du går längre än så kan du börja känna dig vilsen och oorganiserad. Komplexa projekt i flera steg kräver mer organiserad planering och mer sofistikerade verktyg. Samarbets- och planeringsverktyg på nätet erbjuder en utmärkt lösning på detta problem, så kallade Kanban-tavlor. Kanban-tavlor visar visuellt uppgifter och löser problemet med oordning och bristande prioritering. Dessutom kan Kanban-metoden hjälpa ditt team att bli agilt.

Digital Kanban Meme

Varför vara agil?

Agilitet. Det är en term som ofta används inom projektledning, men vad innebär det att vara agil? Varför vara flexibel? När jag talar om agilitet avser jag förmågan att öka teamets anpassningsförmåga till förändringar. Genom att möjliggöra snabb anpassning till förändringar kan agila team enkelt prioritera och justera sina planer efter behov. Å andra sidan kan en grupps oförmåga att anpassa sig till förändringar leda till en negativ produktivitetsförlust. Så hur åstadkommer man smidighet? Smidighet uppnås genom att dela upp stora planer i mindre, stegvisa uppgifter. Det är här som Kanban-tavlan kommer in i bilden.

Hur man blir smidig med Kanban whitepaper

Tar du tillvara teamets fulla potential?

Kanban-tavlor är en utmärkt metod för att uppnå agila metoder. Vi har funnit att kontorsarbetare är 20% mer produktiva när den information de behöver visas visuellt. Med Kanban-tavlor kan grupper visualisera arbete och bearbeta information snabbt och effektivt. Kanban-metoden kan hjälpa ditt team att reagera på oväntade förändringar och bibehålla eller öka produktiviteten. Kanban-tavlor ökar ansvarstagandet och gör det möjligt för ditt team att samarbeta och ta ansvar för uppgifterna.

Kanban förklaras

Det magiskt enkla japanska systemet använder kort som visuellt representerar arbetsflödet när det rör sig längs ett diagram. Den här metoden kan skapa klarhet i projekten och hjälpa gruppmedlemmarna att nå sin fulla potential.

Kanban-kort

Here’s how:

Kanban-tavlor...

  • Förtydliga planen och koppla den till vardagliga uppgifter.
  • Självorganisera och främja ägarskap av uppgifter
  • Öka insynen i ditt pågående arbete
  • Hantera teamets arbetsbelastning

Kanban kan hjälpa ditt team att bli flexibelt, mer produktivt och anpassningsbart till förändringar. Läs mer genom att ladda ner whitepaper, Hur man blir agil med Kanban. Börja visualisera lagarbete, öka enkelheten och få saker gjorda.

 

Jag skulle vilja höra från dig. Hur hanterar du för närvarande uppgifter och hur får du status på pågående arbete? Kan du anpassa dig snabbt till förändringar? Dela med dig av dina erfarenheter genom att lämna en kommentar nedan.

Överlevnadsguide för framgångsrik förvaltning av samarbete

Bidragsgivare till innehållet: Maura Melis

Relaterade inlägg

Skrivet av Leyna O'Quinn Strategist för innehåll

Leyna O'Quinn är certifierad Scrum Master och certifierad SAFe Agilist. Hon har förvaltat Planviews bloggstrategi i mer än 7 år. Hon skriver om portfölj- och resurshantering, lean och agil leverans, projektsamarbete, innovationshantering och företagsarkitektur. Hon har mer än 15 års erfarenhet av att skriva om teknik, industritrender och bästa praxis. Hon har en Bachelor of Science i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring.