Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

Innotas största hits

Publicerad Av Kevin Kern
Innotas största hits

För att kunna gå framåt måste man ibland se tillbaka. När vi ser tillbaka har vi sett vissa mönster och anser att dessa inte längre är trender utan marknadens kärnkompetens. I år förväntar vi oss att se ett förnyat intresse för några av dessa beprövade och pålitliga metoder. Detta är inte längre några trender inom IT, utan snarare standardmetoder och bör vara ett fokus för verksamheten att växa och utnyttja.

Under nästa år tror jag att vi kommer att få se ett förnyat fokus på att anpassa IT-verksamheten till de strategiska affärsmålen. Konkurrensen på alla marknader fortsätter att sätta press på både optimering och innovation. IT-avdelningarna fortsätter att få i uppgift att göra mer med mindre.

  • Affärsvärde och optimering av affärsteknik:

Företagen kommer att fortsätta att fokusera på det värde som IT- och PMO-avdelningarna tillför verksamheten - inte bara på vad dessa avdelningar kostar företaget. I stället för att skära ner på kostnaderna kommer vi att se fler företag investera IT-pengar effektivt genom att flytta bort från gamla PPM- och APM-lösningar på plats och övergå till molnet.

  • Förutsägande mätningar och analyser:

Det räcker inte med att skapa rapporter och instrumentpaneler som delas med teamet. Värdet av PMO och det arbete som IT utför kommer att mikroanalyseras och kommer att fortsätta att betraktas som kritiska affärspartner som bidrar till den övergripande verksamhetens framgång. Att investera i lösningar som ger relevant, detaljerad synlighet och öppenhet är därför en viktig faktor när det gäller att fastställa värdet av dessa avdelningar.

  • Projekt-, tillämpnings- och resurshantering kommer att betraktas som en trio:

Det räcker inte längre att bara fokusera på att hantera program eller projekt. Drivkraften kommer att vara smart resursfördelning för arbete som gör det möjligt för ledningsgrupperna att driva innovationer som ger konkurrensfördelar på marknaden. Det finns mindre tolerans för misslyckade projekt i dag än någonsin tidigare.

  • Att integrera kritiska affärssystem som agila lösningar och ERP-system med befintliga lösningar kommer att vara en viktig del av företagets framgång:

Vi anser att människor ska få arbeta i miljöer som ger maximal produktivitet. Integration mellan system är nu ett viktigt krav, särskilt med tanke på de många fusioner och förvärv som ägde rum förra året.

  • Två stora förändringar kommer att fortsätta att ske:

För det första har vi gått från en tid av homogenitet till heterogenitet. I Post-PC-eran ligger fokus inte längre på hårdvara och operativsystem, utan allt handlar om program. Våra liv styrs numera av applikationer, inte av plattformar. För det andra kommer den förändrade rörligheten att leda till en ny definition av en kunskapsarbetare, och alla branscher kommer också att omdefinieras, eftersom post-PC-eran kommer att skapa 1.3 miljarder eller fler kunskapsarbetare under de kommande 5 åren. Vi befinner oss i en explosionsartad fas, och den nya tekniken skapar oändliga möjligheter som vi alla kan dra nytta av, inklusive IT.

  • CIO:s roll fortsätter att utvecklas.

Eftersom affärsprocesserna blir alltmer komplexa och tillämpningarna är en sammansättning av många beroende av varandra, måste CIO:erna bli shamaner som leder rätt utveckling av rätt affärsmässiga skäl. De kommer att gå från att optimera processerna till att förvalta portföljerna. De kommer att vara ansvariga för portföljens avkastning på investeringarna, inte bara för enskilda projekt eller tillämpningsarbeten. Detta kommer att bli en dramatisk och strategisk förändring.

  • Utvecklingen och leveransen av företagsapplikationer kommer i hög grad att påverkas av efterfrågan på krav som är lättare att använda och snabbare att distribuera.

Amazon, Apple, Google och många andra har förändrat vårt sätt att använda applikationer. Dessa företag inspirerade en ny våg av krav på användarvänlighet som nu omvandlas till samma krav på IT-företagens erbjudanden. Komplexitet är ute, enkelhet är inne. Dessa nya krav kommer säkerligen att sätta press på både IT och leverantörer som säljer till IT. Vi förväntar oss att vi under de kommande tre till fem åren kommer att bevittna några av de mest utmanande och innovativa möjligheter som tekniken har att erbjuda, och vi är stolta över att vara en del av detta.

Innotas kommer att fortsätta att utvecklas och möta dessa utmaningar. I takt med att vi växer och utformar nya versioner kommer vi att bygga på våra prioriteringar för att ta itu med dessa förändringar ovan. Vi kommer att fortsätta att göra vårt utbud enklare att använda och snabbare att distribuera, och alltid med passion och fördomar för att göra våra användare mer produktiva.

Relaterade inlägg

Skrivet av Kevin Kern