Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Företagsarkitektur, Vision och trender

Den växande rollen för företagsarkitekter

14 Trender för anställning

Publicerad Av Holt Hackney
Den växande rollen för företagsarkitekter

En nyligen genomförd analys av Planview visar att dagens företagsarkitekter (EA) inte bara måste vara tekniska utan också strategiska.

Teamet tittade på en slumpmässig uppsättning 100 jobbannonser på olika företag och identifierade de vanligaste egenskaperna som arbetsgivare söker hos kandidater. Enligt Jeff Ellerbee, marknadsföringsansvarig för lösningar på Planview, var målet med analysen att få insikt i 1) de olika arbetskraven för dagens företagsarkitekter och 2) identifiera branschmönster för att se till att Planviews lösningar kompletterar dessa krav genom sina funktioner.

14 Trender för anställning

Högst upp på listan står 97 % av kandidaterna som måste kunna "utveckla en färdplan för att anpassa affärs- och IT-strategin till organisationens framtida framgång" (Trend 1).

Denna trend är uppmuntrande eftersom arbetsgivarna börjar inse att företagsarkitekter är viktiga för att planera och genomföra företagets strategi.

Dessutom säger 70% att de behöver en kandidat som kan "etablera standard enterprise architecture policyer, riktlinjer, värdepapper och processer i hela organisationen" (Trend 2), vilket fick teamet att tro att vissa organisationer anställer enterprise arkitekter för första gången eller att de kämpar för att påverka förändringar och implementera processer.

Vidare behöver 70% en företagsarkitekt som kan påverka hela företaget, inklusive "genomföra förbättringsprojekt" (Trend 3). 67% vill att någon ska "undersöka och ge rekommendationer om teknik och trender inom företagsinfrastruktur" (Trend 4).

Arbetsgivare förväntar sig idag att företagsarkitekter ska ha "stor kunskap när det gäller att bedöma strategiska alternativ och affärsmöjligheter".

Här är uppgifterna:En ram för kommunikation om företagsarkitektur

  • 75 % måste "översätta affärsverksamheter/möjligheter till IT-strategi/lösningar" (Trend 5).
  • 83% måste "ge vägledning till enskilda projektgrupper, arkitekturgruppen och andra affärsenheter" (Trend 6).
  • 82% måste "undersöka, utforma och driva genomförandet av nya IT-lösningsprojekt" (Trend 7).
  • 79% måste "bedöma nya projekt, programvaror och/eller strategier med kostnads- och nyttoanalyser" (Trend 8).
  • 77 % måste "göra bedömningar" (Trend 9).
  • 75% måste "översätta affärsverksamheter/möjligheter till IT-strategi/lösningar" (Trend 10).

"Detta bekräftar vad vi redan trodde var på gång", säger Ellerbee. "EA:s roll har höjts för att tillgodose hela företagets behov."

Other results support that notion for instance, 65% of employers want the EA to work closely with business leaders, business stakeholders, and IT leaders to help shape the vision and priorities for enterprise architecture programs,” and 60% need the EA to serve as a technical/infrastructure expert in areas like application development, database design, network, and/or platform efforts.”

Även om de inte är lika vanliga som de andra trenderna, belyser de fyra återstående trenderna den kommunikation över avdelningsgränserna som måste ske med verksamheten och som också är avgörande för genomförandet av strategin:

  • 52% måste säkerställa informationssamarbete i hela organisationen med tvärfunktionella strategier (Trend 11).
  • 48% måste samarbeta med externa leverantörer för ytterligare IT-lösningar (Trend 12)
  • 41% måste utföra kvalitetskontroller för att säkerställa att EA-policyn följs och lösa eventuella problem i hela företaget (Trend 13).
  • 40% måste förstå och tolka kundernas behov med nödvändiga IT-lösningar (Trend 14)"

Slutsatsen är att: Analysen visar att företag som vill anställa företagsarkitekter letar efter affärsorienterade personer snarare än rent tekniska arkitekter. Företagsarkitekter måste vara affärsmässiga, tekniska och anpassningsbara för att kunna konkurrera. Detta visar också att företag som letar efter mjukvara för företagsarkitektur för att hjälpa dem att utveckla sina EA-praktiker letar efter verktyg som täcker både teknisk arkitektur och affärsarkitektur för att hjälpa dem att driva strategi och genomföra förändringar inom företaget.

För mer information om företagsarkitekternas växande roll och hur man kan förbättra affärssamtalen om teknik, ladda ner whitepaper, "An Enterprise Architecture Communication Framework."

Relaterade inlägg

Skrivet av Holt Hackney

Holt Hackney är sedan länge chefredaktör för Architecture & Governance Magazine. Hackney har varit involverad sedan starten för mer än tio år sedan och övervakar anskaffningen av artiklar med bjudna namn, redigeringen av dessa artiklar och produktionen av tidningen. Hackney är utbildad journalist och skrev sin första teknikrelaterade artikel, "Too Manny Choices", i ett 1999 nummer av Treasury and Rick Management Magazine, där han diskuterade "införlivandet av funktioner för företagsresursplanering i programvaror för finansiell redovisning". Hackney är också kreativ chef på Grapevine (TX)-baserade Ascend Marketing http://www.ascend.marketing.