Planview-bloggen

Din väg till smidighet i affärsverksamheten

Hantering av projektutbud

Stärka team genom att främja färdigheter i kritiskt tänkande

Publicerad By Team AdaptiveWork

Ett decentraliserat ledarskap ger många fördelar, t.ex. ökad beslutshastighet, snabbare reaktionstider och mer målinriktade åtgärder och projekt. För att ge grupper möjlighet att ta större kontroll över sin inriktning och sitt beslutsfattande krävs mer kritiskt tänkande på arbetsplatsen. Tyvärr är det dock så att enligt en stor undersökning av över 60 000 chefer är det just kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga som saknas mest hos akademiker, och 60 % anser att det saknas hos nyanställda.

Så hur kan chefer och organisationer överbrygga denna uppenbara kompetensklyfta mellan behovet av kritiskt tänkande på arbetsplatsen och medarbetarnas förmåga att faktiskt utföra det? Den uppenbara lösningen är att försöka stärka grupperna genom att förbättra deras problemlösningsförmåga och öka deras förmåga att hantera frågor och arbetsbelastning självständigt.

Hur du förbättrar ditt teams färdigheter i kritiskt tänkande

  1. Utvärdera teamets nuvarande prestationer

Innan du börjar genomföra förändringar är det nödvändigt att ta reda på var ditt team för närvarande befinner sig när det gäller kritiskt tänkande så att du bättre kan tillgodose deras behov. I en nyligen publicerad artikel i Harvard Business Review identifierade Matt Plummer, grundare av en coachningstjänst på nätet, , fyra faser för att bedöma nivån av kritiskt tänkande bland de anställda:

  • Genomförande: Teamets medlemmar kan följa instruktioner på ett skickligt sätt
  • Syntetisera: Teamets medlemmar kan bedöma och kommunicera viktiga insikter och information.
  • Rekommenderar: Medarbetarna kan rekommendera sin egen åtgärd och känna till dess för- och nackdelar.
  • Generation: En gruppmedlem kan komma med handlingsplaner eller inse konsekvenser som inte är direkt relaterade till informationen.

Det sista steget som Plummer föreslår är ett skede där gruppmedlemmarna har förmågan att skapa idéer och övergripande lösningar på komplexa problem. Detta bör vara det yttersta målet för chefer som vill anförtro teamen decentraliserat beslutsfattande. Att hjälpa personalen att gå igenom varje steg kräver hårt arbete genom mentorskap och coachning, men om man vet var varje person befinner sig är det lättare att hjälpa dem.

  1. Bygg upp självförtroende genom stöd

Att lägga ansvaret på en teammedlem för att fatta viktiga beslut kan förståeligt nog vara skrämmande. Ingen vill misslyckas eller riskera sin status i teamet, vilket kan leda till att de gör ett mer konservativt val och håller fast vid status quo. Det konservativa och säkra alternativet kan vara det smarta i vissa fall, men det är också viktigt att personalen vet att du stöder dem oavsett vad de väljer och att deras jobb eller status inte är i fara.

Låt teammedlemmarna veta att din dörr är öppen för att de ska kunna diskutera tankeprocessen bakom deras beslutsfattande, för att förbättra deras övergripande problemlösning snarare än att fokusera på resultaten.

  1. Att urskilja informationens kvalitet

All information är inte lika, och i vår moderna, datadrivna yrkesvärld finns det mer information än någonsin, överallt där du tittar. En av de viktigaste färdigheterna som anställda behöver för att kunna fatta beslut av högre kvalitet är att kunna urskilja hur korrekt och trovärdig den information de använder är.

En användbar övning som du kan göra tillsammans med ditt team under en kompetensutvecklingssession är att ta ett typiskt projekt och räkna upp alla olika former av information som används under projektets gång. Det kan vara dussintals källor, t.ex. anekdotiska bevis, expertutlåtanden eller Google-metriker. Låt sedan gruppen klassificera dessa data i 1 första, 2 andra eller 3 tredje ordningens källor.

Öka din affärsmässighet med Planview AdaptiveWorks programvara för projekthantering

Om du till exempel överväger att investera i ny teknik, väger användningsstatistik och prestandamätningar tyngre än vad någon du träffar i en bar säger. Men om personen du träffar i baren är Bill Gates kan viktningen ändras igen. Poängen är inte att sätta upp hårda och snabba regler för vad som är mer pålitligt än andra, utan snarare att få teamet att tänka på vad som gör information värdefull och hur man utvärderar den i en given situation.

Relaterade inlägg

Skrivet av Team AdaptiveWork